O porijeklu zodijačkih dostojanstava

Da bi objasnili poreklo prva dva zodijačka dostojanstva, neophodno je da razumemo polaznu ideju. Dva su referentna izvora: Haldejski planetarni poredak i Solarno-Lunarni planetarni sektori u okviru njega. Haldejski poredak, kako mu ime kaže, potiče iz oblasti i od naroda drevne Mesopotamije i Vavilona i, zajedno sa zodijakom 12 znakova, predstavlja najstarije, tzv. objavljene osnove astrologije, koje se ne dovode u pitanje pa se i sve ono sto je iz njega principijelno izvedeno, takođe, nikada ne menja. Ova prva astroloska načela, kada su došla u Grcku izmedju VI i IV veka pre nove ere, inspirisala su razvoj grčke filozofije i njen početak kroz filozofe prirode, tzv. fizičare i presokratovsku misao. Ove fundamente Grci nikada nisu narušili i iz njih su dalje razvili astrologiju kakvu, u najvećem delu, danas poznajemo. Jedan od prvih grckih filozofa, Tales iz Mileta i sam je bio astrolog i lično je vodio neke astronomske tabele i predvideo jednu eklipsu maja 585. godine p.n.e. Ovo pominjem da bih ukazala na direktnu vezu prve grčke filozofije i astrologije koja se u to vreme tek pojavila u grčkoj Maloj Aziji.

Da se vratim Haldejskom poretku. On se zasniva na redosledu planeta koje čovek može videti sa Zemlje u odnosu na njihov prolazak preko neba (u odnosu na zamišljeni obrt oko Zemlje, a stvarni obrt oko Sunca) i učestalost njihovih izlazaka u istim zodijačkim znacima na istoj geografskoj poziciji. Taj poredak izgleda ovako: SA-JU-MA-SO-VE-ME-MO. SA je najudaljenija planetarna sfera pa je SA potrebno najvise vremena da obrne krug u zodijačkom smeru (približno 28 godina), a MO, najbližoj nebeskoj sferi, granici supralunarnog i sublunarnog dela kosmosa, najmanje (priblizno 28 dana). Ovde vidimo prvu simboličku vremensku povezanost izmedju prve i zadnje sfere. Drugi izvor zodijackih dostojanstava su dva sektora unutar celog Haldejskog poretka. Kako je SO u sredini, prvi, gornji, spoljasnji, solarni ili muški sektor cine SA, JU i MA, a ženski, unutrašnji, lunarni cine VE, ME i MO. Dakle, po tri planete oko solarnog centra. Luminari određuju ove sektore jer se radi o najsjajnijim nebeskim telima koja, zbog takve prirode, imaju poseban metafizicki znacaj koji se prelama kroz brojne simbolike solarnog i lunarnog principa od muško-zensko, otac-majka, svesno-nesvesno, aktivno-pasivno do najvise metafizičke simbolike božanske manifestacije u vezi sa granicom prema ontološkom središtu manifestovanog kosmosa koji predstavlja Zemlja, ispod lunarne sfere.

Domicili su izvedeni na sledeći nacin. Kako su Ca i Le najseverniji znaci (najseverniji jer se na 0 Ca nalazi letnji tropik i tačka u kojoj SO krece ka nebeskom severu) dodeljeni su luminarima. Le, muški znak, muškom SO, a Ca, ženski znak, ženskom MO. Od ove dve zodijačke pozicije izvedeni su dalje solarni i lunarni zodijački polukrugovi. Solarno ide od Le do Co (zimski i južni tropik), a od Aq do Ca stoji lunarno zodijački polukrug tako da se u svakom od polukrugova jedan znak moze pripisati svakoj od 5 planeta od kojih jedan ima aspekt ka SO znaku, a drugi ka MO sedištu dosledno sferama u njihovom kretanju iznetim u Haldejskom poretku. Iz ovog razloga SA pipadaju dva naspramna znaka oko zimskog tropika, Co i Aq jer je SA najudaljenija planetarna sfera od centralnog SO i prvog MO, a ovi znaci su najdalji od njihovih domicila. JU, koji stoji ispod SA sfere prema planetarnom poretku, pripadaju dva susedna znaka od SA sedista, Sa i Pi i on stoji u trigonu prema luminarnim kucama (jedan od izvora JU benefičnosti). Sledeći je MA, posle JU, koji dobija naredne kuće u dva polukruga, Sc i Ar koji stoje u kvadratnom odnosu prema luminarnim domicilima (jedan od izvora MA malefičnosti). Posle MA, prva posle SO koje je u centru, na pocetku lunarnog sektora, stoji VE koja dobija naredna dva znaka prema redosledu, a to su Li i Ta i oni stoje u sekstilu prema luminarnim kućama (jedan od izvora VE benefičnosti). Na kraju ostaje ME, pre granice sa sublunarnim svetom, i njemu pripadaju dva znaka odmah do luminara, Ge i Vi. Ovu ćete šemu najbolje razumeti prostim crtanjem i povlacenjem poveznih linija. Vrlo lako zaista.

domicili-i-egzaltacije

 

Egzaltacije su izvedene na sledeći nacin. I ovde se kreće od luminara, ali, za razliku od domicila gde je referentna, polazna tacka letnji tropik, ovde se polazi od prolećnog ekvinocija na 0 Ar. Iz ovog se razloga ovaj znak dodeljuje SO egzaltaciji jer, posle ove kosmičke tačke, dan postaje duži, a SO zapocinje svoj tranzit prema muškom, severnom i višem nebeskom polukrugu dok u Li ide suprotno, pa analogno domicilnim vezama, Li postaje znak SA egzaltacije (setite se domicilne opozicije) jer ova planeta stoji na suprotnom kraju od SO. MO dobija Ta jer, polazeći od Ar gde SO ima egzaltaciju, u Ta MO, posle konjunkcije sa SO u prethodnom znaku, povecava svoje svetlo i, naizgled svoju punoću i težinu. Ta je središnji znak njegove prve faze ako se mlad Mesec uzme na 0Ar. Ovi znaci luminarnih egzaltacija su referentni zodijački polaznici za egzaltacije drugih planeta. MA, prvi u spoljašnjem krugu od SO egzaltiran je u Co koji stoji 90 prema SO egzaltaciji. JU, iznad MA sfere, ima egzaltaciju u Ca, takođe 90 prema SO egzaltaciji i 180 prema susednom MA u Haldejskom redu. SA koji sam već objasnila, stoji 90 prema obe planete spoljasnjeg kruga, MA i JU (Li prema Co i Ca). Primeticete lako da znaci egzaltacija spoljasnjeg planetarnog sektora (od SA do SO) jesu 4 kardinalna znaka i znaka 4 tacke nebeskih “kardinesa” koje sam već negde pominjala i preko kojih se ostvaruju antiscije i kontraantiscije planeta i po dva ekvinocija i tropika. Egzaltacije dve planete lunarnog, unutrasnjeg sektora, izvedene su na sledeci nacin. VE pripada Pi jer je 60 od MO sedista (VE pripada lunarnom sektoru), a ME, jedini koji ostaje, dobija direktnu opoziciju VE bas kao sto MA u odnosu na susednog JU ima egzaltaciju na 180. VE i ME u poretku stoje kao MA i JU i zato je Vi, a ne Ge ujedno domicil i egzaltacija ME. Za redne, egzaktne stepene ovih egzaltacija veruje se da su dati objavom i da se uzimaju kao pravilo u koje se ne sumnja. Nema materijalnih tragova o njihovom poreklu, za razliku od znakova egzaltacija, u smislu astronomske izvedenosti.

Ovo su osnovna zodijačka dostojanstva koju su Grci objasnili na osnovu nebeske geometrije. Hermetizam nezavisno od ovoga priču o egzaltacijama stavlja u predanje o transcedentnoj astrologiji, vanvremenskoj koja odražava principe savršene ljudskosti pre Adamovog pada. To je ono sto spomenuh nekada davno. Ovde se pitanju egzaltacija planeta može se pristupiti jedino iz perspektive verovanja. Drevni mudraci, dakle astrolozi koji su radili daleko pre Ptolomejevog doba govorili su da je astrologija veština data čovečanstvu otkrovenjem jos u drevnom Vavilonu nekih 3000 p.n.e. Kao takva, astrologija, ili bar njeni osnovni principi, ne mogu biti proizvod ljudskog iskustva vec ontoloških osnova koje su čoveku date i koje on ne može menjati. Zodijačke egzaltacije su jedna od tri stvari, pored sedam tačaka mudrosti i mundanih planetarnih radovanja, za koje se veruje da su pripadale tzv. anđeoskoj astrologiji, astrologiji koja je postojala pre čovekovog pada. Veruje se, zapravo, da egzaltacije predstavljaju mesta na kojima su planete bile pre nego što će se materijalni pad desiti. Iz tog razloga astrologija koju poznajemo od najranijih civilizacijskih dana nije do kraja ista sa prvobitnom. Zato se i veruje da egzaltirana planeta predstavlja prenaglašeni i pomalo nerealan kvalitet za razliku od domicilnog zodijačkog dostojanstva koje se u potpunosti uklapa u šemu tradicionalnog kosmosa, ali šemu koja postoji tek posle Moralnog pada. Razlog je u tome što se kvaliteti koje planete u tim pozicijama simbolizuju ne mogu do perfekcije ostvariti u ovom svetu. Egzaltacijama se,tako,teško može naći zakonitost koja bi ih lepo utemeljila u šemu logičnu i razumljivu kakva postoji kod domicila, tripliciteta ili lica kao najnižih zodijačkih dostojanstava. U prilog ovome idu i, naizgled, nasumični redni stepeni egzaltacija, poput 27. stepena Riba za Veneru ili 3. stepena Bika za Meseca. Nikome nije jasno zašto baš ovi stepeni, a radi se, prema predanju, o tačnim zodijačkim pozicijama planeta pre čovekovog pada. Ptolomeju, Grku helenskog perioda, nije bilo lako da razume ove premise pa je iz osnova grešio kada je brkao principe ljudske, zemaljske astrologije i astrologije rajske epohe. Na stranu i to sto sam nije bio astrolog vec enciklopedista, neka vrsta opsteobrazovanog svaštara toga doba pa mije za cuđenje sto je astrologija koju je afirmisao bila tako doktrinarno siromašna. Ipak, mislim da stepeni egzaltacija imaju nekakve veze sa važnijim zvezdama zodijačkih sazvežđa, ali je tesko ustanoviti tacno sa kojim obzirom na kretanje ove sfere za oko 1 lučni stepen u 72 godine. Ostaje da se nađe odgovor na ovo pitanje.

Tripliciteti i termini su podređeni ovim referencama koje ja često naglašavam kroz primat solarnih obratnica. Razlog zbog kojeg tripliciteti moraju biti u skladu sa domicilima i egzaltacijama je razlog zbog kojeg Ptolomej odbacuje trećeg, participirajućeg vladara elemenata iz prethodne tradicije. Vrlo lako za razumeti i vrlo “prirodno” kako se već kvalifikuje Ptolomejeva astrološka logika. Prva dva vladara tripliciteta proizilaze iz domicilnog ili egzaltacijskog vladarstva ili ti iz tropičkog i ekvinocijskog polazišta, treći je elementalni uljez u prvom razvrstavanju, ali “od iste vrste” u drugom, dnevnom, kada se psm_v78_d326_ptolemyjedan dan simbolički poveže sa godinom. To je priča o dvema sektama, danu i noći. Ovde je važno razumeti da dnevno razvrstavanje biva podređeno, ne nadređeno godišnjem, tačnije, domicili (tropici) i egzaltacije (ekvinociji) su u superiornoj poziciji u odnosu na sekte. O tome Ptolomej govori. Vatrom, po njemu, vladaju SO i JU jer SO vlada vatrenim znakom i egzaltirano je u vatrenom znaku, a JU vlada trećim vatrenim znakom. SA biva odbačen jer nema niti jedno od dva velika dostojanstva u vatrenom elementu. Zemljom vladaju VE i MO jer u prvom zemljanom znaku ove planete dele prva dva dostojanstva, MA biva odbačen jer, uprkos egzaltaciji u zemljanom znaku, prepušteno mu je više vladarstvo domicila u vodenom. Vazduh pripada SA i ME po istom principu jer SA vlada jednim, egzaltiran je u drugom, a ME vlada prvim znakom elementa. Na kraju, preostaje samo MA u apsolutnoj vlasti nad vodom koja je preostala i koja mu pripada prema prvoj referenci raspodele iz tropika tj. domicila. MA je gospodar znaka Sc i iz ovoga dobija nadležnost nad njenim elementom. Ptolomejeva logika je logika besprekorne hijerarhije. Iako sekta ima svoje unutrašnje opravdanje, sam astrološki predmet se razvrstavao iz opšteg ka posebnom pa je opšte, po tom osnovu, postalo vrhovna referenca za posebno. Autori pre Ptolomeja rukovođeni su principom “uravnotežavanja” na svim nivoima predmeta pa je tako SA “uguran” u vatru sa kojom nema nikakvu primarnu vezu u manifestaciji, ali zato ima tercijalnu, tzv. dnevnu. Jedan savremeni tumač antičke astrologije primetio je da sam izraz “participirajući” znači, upravo, ovo što je Ptolomej primetio, a to je da tripartitna vladarstva nad elementima izjedančavaju derivirani sa prvim nivoom predmeta. Ovo, po njemu, ima veze sa nekim obredima antičkih misterija čija se suština okretala oko simboličkog povezivanja Neba i Zemlje, tzv. ucelinjenja i uništenja manifestacije.

Participacija se može tumačiti kao akcija u cilju pomirenja suprotnosti što treći vladar elementa, zapravo, i jeste, manifestna suprotnost elementa kojem je dodeljen, a kojem samostalno ne pripada. I dok u verskom konceptu ovo ima svakog smisla, u svetovnoj astrologiji nema, jer manifestacija nije ništa drugo do polarizacija i razvrstavanje pa je SA u vatri “izvan mogucnosti”. Ta stara tradicija koju je Ptolomej “napustio” tiče se ovoga, ali se u vezi sa istim zaboravlja jedna stvar, a to je da oduvek imamo posla sa dve astrologije, sa mističnom i sa svetovnom. Ptolomej je govorio isključivo o ovoj drugoj dok su ostali mešali, krajnje nejasno nedovoljno upućenom čitaču, obe astrologije. O ezoteričnoj strani astrologije, procenjujem, tek će biti reči u budućim novim otkrivanjima zaboravljenih istina. Iz ovoga proizilazi i zakljucak da savremeni tumači tradicionalne astrologije, tačnije neki od njih, nemaju dovoljno znanja o toj, od Ptolomejevog doba, starijoj, hermetičkoj astrološkoj tradiciji koja je sačuvana u izvorima koji govore o alhemiji i magiji, ne astrologiji kao takvoj. Sama reč participurajući svoj original ima u latinskom participatio sa prvobitnim značenjem učešća u nekoj svečanoj ceremoniji/ritualu. Etimologija reči nameće nove pravce zaključivanja koji vode ka priči o hermetičkim, mističnim obredima i religiji. I tu se vraćamo na ideju o dve astrologije, onoj svetovnoj, transparentnoj i njenoj mističnoj, okultnoj sestri koja, za razliku od prve, nije svima jednako dostupna. Ta mistična sestra je neposrednije vezana za veliko hermetičko trojstvo koju čini uz alhemiju i teurgiju. Ptolomej govoreći o trojnoj raspodeli Zodijaka istu pozicionira iz geometrijske osnove ekvinocijskog i tropičkog kruga naglašavajući na ovaj način primat domicila i egzaltacija u određivanju mesta planeta u elementalnoj podeli. Tu podelu naziva trigonima i dovodi ih u vezu sa stranama sveta, odnosno, sa vazdušnim strujama. Vatra je muška i vlada severom u ovom deljenju jer je sever muški, gornji princip, a element počinje prolećnim (severnim) okretanjem Sunca. Ipak, i Mars se posmatra sa strane u vezi sa ovim elementom jer on kaže da uz severne ovaj trigon vlada i jugozapadnim vetrovima pod dominacijom Marsa koji samostalno vlada vodom, koja opet vlada zapadnom stranom sveta. U podeli strana sveta muške su sever i istok, ženske zapad i jug i u skladu sa tim, vatra i vazduh vladaju muškim stranama, a voda i zemlja, ženskim. Drugi trigon pripada zemlji, MO i VE kako je već rečeno. Strana sveta je južna, ali zbog učešća SA domicila u ovom elementu, participira mu i jugoistok. Iz ovih Ptolomejevih podela, zapravo, vidimo da i on prepoznaje participatore, ali na drugačiji nacin. MA participira vatrom prema prvoj logici domicila, a SA zemljom. Vazduh je muški, njim vladaju SA i ME. Istok je strana, ali zbog učešća JU u domicilnoj podeli, participira i severoistok. Voda je ženska, zapadna, pod dominacijom MA, ali uz participaciju MO i VE zbog čega i jugozapad pripada ovom elementu. Jednostavna i besprekorna logika izvedena iz domicila, ne dnevnih sekti, ne zato što sekte nisu opravdane, vec zato što su tercijalne u razvrstavanju astrološkog predmeta. Udeo koji nazirući treći vladari Ptolomejevih tripliciteta ulaze u igru jeste određen prema principu sekti, ali uz ograničenje. Tamo gde se sekta ne uklapa u domicilnu, tropičku, referencu, argumentacija se preokreće ka domicilu. Primer je govor o Marsu u vezi sa elementom vatre kada ga odbacuje jer ne pripada dnevnom (solarnom) sektoru, ali ga drži na bliskom rastojanju u vezi sa samim elementom jer ubacuje jugozapadnu stranu jednako u vatru i vodu.

Ptolomejevi tripliciteti izgledaju ovako

VATRA/ dnevni SO, noćni JU (nazirući MA)
ZEMLJA/ dnevni VE, MO noćni (nazirući SA)
VAZDUH/ dnevni SA, noćni ME (nazirući JU)
VODA/ dnevni MA, noćni MA (nazirući VE i MO)

autor: Nataša Karalić Koprivica

Fomalhaut – Čuvar Juga


Fomalhaut je  crvenkasta fiksna zvijezda prve magnitudde u ustima Južne Ribe. Potiče od Fum-al-Hut, tj. Riblja usta. Ovo je bila jedna od četiri carske zvijezde u Persiji oko 3000. godina p.n.e., uz Aldebaran , Regulus i Antares,  kada je kao Čuvar Juga označavala zimski solsticij. Za ovu zvijezdu vezuje se još jedno ime koje je dobila od strane arapa, DAFDA AL AWWAL, što u prevodu znači prva žaba. Fomalhaut se nalazi na 4° 02’ Riba.

Uticaj: Prema Ptolomeju, ima prirodu Venere i Merkura, dok Alvidas navodi kvadrat izmedju Jupitera i Saturna u Ribama i Strijelcu. Kažu da je veoma srećna i moćna, ali da ipak izaziva zlobu i prikrivenost izgleda i karaktera, te promjene iz materijalnog u duhovni oblik ispoljavanja. Kardan je ustanovio da zajedno sa zvijezdama koje izlaze na 12 Riba donosi besmrtnost. Ova kraljevska zvijezda donosi uspjeh na planu umjetnosti i uopšte estetike. Ljudi koje obilježava Fomalhaut su intelektualna i stvaralačka elita unutar društva. Oni su ti koji svojim uzorom trebaju podučiti buduće generacije.

Može dati naučnike ili pisce, posebno ako je u konjunkciji sa Merkurom ili vladarem 3.kuće. Ako je u vezi sa Venerom, daje umjetnike, međutim ako je u vezi sa maleficima koji su bilo direktno, bilo preko dispozitora loše aspektovani od Neptuna (ili vladara 12.kuće) ukazuje na prevare i opisuje loše namjere koje se kriju iza prividno prijatne pojave. Natusa može povezati sa vjerom i religijom ukoliko je u povoljnoj kombinaciji sa Neptunom ili Jupiterom.
Nevjerovatno je koliko poznatih muzičara u svojim kartama ima Fomalhaut smješten na važnim mjestima. Ova zvijezda umjetničkog talenta i inspiracije nalazi se u konjunkciji s Mjesecom Elvisa Presleya, Franka Sinatre, Leonarda Cohena, te Princea. U konjunkciji sa Suncem imaju ga Kurt Cobain, pokojni lider grupe Nirvana, te George Harrison iz Beatlesa. Fomalhaut je svoj izražaj našao i unutar jazz muzike. Spomenimo samo dva velikana koji su imali priliku izraziti energiju te zvijezde: genijalnog saksofonistu Johna Coltranea i klavirista Theloniusa Monka. Najupečatljiviji primjer sa ovih prostora je svakako Danilo Kiš, rođen sa Suncem na ovoj zvijezdi.
Po Duporu, Fomalhaut sa Merkurom daje pisca, umjetnika, glumca. Sa Venerom isto plus muzika.; Sa Jupiterom – čast od znanja a dobro položen u 10-oj i slava.

Fomalhaut je opijen i očaran ljubavlju i životom. Kako vlada zimskim solsticijem, tako poput Isusa otjelotvoruje nadu za ponovnim rođenem. Fomalhaut ima velike ideje, poput one da ljubav prevladava sve. Često se ovi ljudi beznadežno zaljubljuju, a put do te ljubavi je popločan izazovima i preprekama. Romeo je možda imao Veneru na ovoj zvijezdi.

Oholost ovim ljudima može biti veliki neprijatelj, jer ako imaju kakav mesijanski ili sličan kompleks, onda to besmrtno ime koje zvijezda daruje može imati negativniju konotaciju. Interesantno je da je recimo Osho imao ovu zvijezdu na MC, pa iako je bio priznat kao Guru, to ipak nije prošlo bez značajnih ometanja, budući da je njegova domovina odbacila njegova učenja, dok ga je američka policija konstantno uznemiravala (čak je bio i hapšen zbog problematične vize). Uprkos svemu tome, Osho je ostao zapamćen kao istaknuti duhovni učitelj čija su učenja ostvarila značajan upliv na zapadni svijet.

Fomalhaut Piscis Australis
Sazvežđe Južna Riba

Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa donosi velike i trajne počasti.
Sa Suncem: rasipnost, izuzetna podložnost uticaju lošeg društva, dobit od nasleđa koja pak ne doprinosti ničem dobrom, moguće ispaštanje zbog nekog počinjenog zločina, opasnost od ujeda otrovnih stvorenja.
Sa Mjesecom: potajni posao koji upriličava mnogo neprilika i neprijateljstva, ali se na kraju ipak dolazi do zarade posle puno poteškoća. Rastanak je mnogo blagotvorniji od vezivanja za ljude.
Sa Merkurom: mnogo gubitaka i razočarenja, nesrećne ruke u poslu, bolji sluga nego gospodar, pisanje ili primanje tajnih pisama, briga zbog kletve, hapšenje ili razoren ugled, problemi u kući, bolest saturnovske prirode.
Sa Venerom: strastvene ljubavne afere u potaji, izvjesna ograničenja u životu, razočarenja, lako zastranjivanje na stranputicu.
Sa Marsom: zla ćud, strastvenost, osvetoljubivost, mnoštvo tajnih neprijatelja, podložnost sramoćenju i propasti, opasnost od ujeda otrovnih stvorenja.
Sa Jupiterom: samilost, milosrdje, počasti u crkvi, slobodnom zidarstvu ili tajnim društvima, mnogo putovanja.
Sa Saturnom: nezgode, plućna oboljenja, ili bolesti grla i stopala; gubici zbog neprijatelja, prijatelja, poslova kojima upravlja Merkur, zbog bandi ili društva; nevino optužen, umiješanost u afere potkraj života, naprasna smrt, porodica ga nasamaruje u pogledu pravnih stvari.
Sa Uranom: nestabilnost, protraćeni talenti, loša sredina, nepraktične ideje, gubici prijatelja, zavisnost od droga ili opojnih sredstava, utopijske zamisli, povrijeđen bračni partner, donosi nesreću ortacima, kobna povreda od električne struje, eksplozije iili nezgode.
Sa Neptunom: strogost, zloba, samoživost, analitičnost, detektivske sposobnosti, mnogo prikrivenih neprijatelja, povezanost sa tajnim poslovima ili radom vlade, zanimanje za okultno, izvjesno nepoštenje,uicajni prijatelji, povezanost sa poslovima karakterističnim za deveto i jedanesto polje horoskopa, dobit od špekulacija, smrt bračnog partnera, brojna izvlačenja iz opasnih situacija, nasilna smrt od tajnih neprijatelja.

Sadalsud & Sadalmelik – Zvijezde moćne sudbine

sadal

 

Ove dvije zvijezde su glavne u sazvežđu Vodolije i leže položene na njenim ramenima, Sadalmelik na desnom a Sadalsuud na lijevom. U pitanju su blijedožute zvijezde treće magnitude, i inače se smatraju vrlo srećnim. Ptolomej im objema pripisuje prirodu Saturna i Merkura

 

Sadalsud

Sazveždje Akvarii, nalazi se na 23° 24’ Vodolije
Blijedo-žuta zvijezda smještena na lijevom Vodolijinom ramenu. Potiče od izraza as-Sa’adu-s-Su’ud, ili „Najsrećniji među srećnicima“; tako je nazvana jer izlazi zajedno sa Suncem i označava razdoblje blage i trajne kiše. Njen helijački izlazak obično obilježavaju lijepe i srećne vremenske okolnosti, što je i jedna od tačaka uporišta benevolentnog i srećnog upliva ove zvijezde. Latini su je znali kao Fortuna Fortunarum, što je još jedna referenca na njenu taličnu prirodu.

Iako nosi naziv „srećne zvijezde“, ona tu prirodu pokazuje prije svega u opasnosti i izlaganju riziku, kada osobu izvlači iz veoma opasnih situacija. Naravno, potrebno je da ona bude dobro postavljena da bi se ova priroda u potpunosti ispoljila i rizik u koji uvlači osobu isplatio. Ukoliko je loše postavljena, ova zvijezda može dovesti do osvete od ženske ruke, kao i upadanja u rizik iz kog će se natus teško izvući. Povezana je sa interesovanjem za okultno, kao i svu alternativnu duhovnost (naročito u konjunkciji sa svijetlima ali i za avijaciju).

Uticaj: Prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, po Sajmonajtu se radi o Uranu, dok Alvidas ističe sekstil izmedju Sunca i Urana. Kažu da prouzrokuje nevolje i gubitak časti.
Sa Suncem: zanimanja za okultno, psihičke sposobnosti, bogatstvo stečeno parničenjem sa osobom suprotnog pola, sklad u kući.
Sa Mjesecom: ugled stečen bavljenjem okultnim djelatnostima, poštovanje od strane prijatelja, povoljno za dobit, specifične porodične okolnosti.
Sa Merkurom: društveni uspjeh, naklonost suprotnog pola uz prolazne poteškoće, povlačenje zahvaljujući zloupotrebi položaja, iznenadni gubitak na špekulacijama, žalost i neprilike u kući.
Sa Venerom: čudnovati dogadjaji, romantičan i poseban brak, ali uz razdvajanje zbog državničkih ili političkih razloga.
Sa Marsom: teškoće zbog okultnih djelatnosti, nepovoljno za dobit.
Sa Jupiterom: parničenje, materijalni i društveni uspjeh, poteškoće u braku, moguće vjenčanje u inostranstvu ili za stranca.
Sa Saturnom: zajedljivost, umješnost, nepoštenje, nemoralnost, hladnoća, odsustvo osjećajnosti, tvrdokornost, sramoćenje svog čestitog oca, hipnotički uticaj nad suprotnim polom, mnoštvo spletki kojima rastura porodice, smrt iz osvete od ženske ruke.
Sa Uranom: zanimanje za okultno, veoma nepovoljno za žene, osjetljivost, osjećajnost, kolebljivost, slab um, lako potpadanje pod uticaje, skretanje na stranputicu u djetinjstvu, nepromišljeni postupci, neprilike sa suprotnim polom, nepovoljno za dobit, loše za brak prije srednjih godina; smrt u nesreći.
Sa Neptunom: medijumske sposobnosti, dobar izgled, mladalačka pojava, uspjeh u zanimanjima povezanim sa zabavom i nakitom, sklad u kući, mnogo pokreta i promjena, osobene prilike u braku, naprasna smrt.

 

sadalsud

Ovom prilikom obratićemo pažnju i na Sadalmelik, zvijezdu na desnom ramenu Vodolije, a koja u krugu Zodijaka zauzima  03. stepen Riba. Potiče od as-Sa’adu-l-Malik, što znači Kraljeva sreća.

Ukazuje na tajna znanja koja praktično pomažu osobi da se ostvari u društvu. Ovo može biti astrolog-savjetnik u horoskopu osobe na položaju, kao i svako okultno znanje koje osobi pomaže da uspije u životu. Može dati i osobe koje su stekle ugled u bavljenju okultnim radom. U lošoj postavci, može ukazati na potpuni nedostatak sreće i ozbiljne padove.

Uticaj: Prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, Sajmonajt navodi Saturn i Jupiter, a Alvidas, Jupiter i Uran u sekstilu sa Suncem u Ribama ili Biku. Prouzrokuje pogubljenja, sudske procese, ekstremno i iznenadno razaranje i smrtnu kaznu.
Sa Suncem: Okultna zanimanja, ugled u bavljenju okultizmom, zarada preko kompanija.
Sa Mjesecom: ugled u okultnim djelatnostima, uspjeh u velikim kompanijama, povoljno za dobit. Ako se neka zloćudna planeta tu zatekne, u isto vrijeme sa Algolom, smrt uz kraljev ukaz, i to vješanjem ili giljotinom.
Sa Merkurom: zanimanje i istraživanje okultnog, izloženost kritici, povoljno za prijateljstva, uspjeh u velikim preduzećima, gubitak zbog posluge.
Sa Venerom: povoljno za okultna istraživanja, dobit preko prijatelja.
Sa Marsom: slava od naučnih otrića i pronalazaka, kratkotrajna korist.
Sa Jupiterom: uspjeh u crkvi, zanimanja za okultno, izloženost kritici, neprilike zbog neprijatelja, gubici od sudskih parnica.
Sa Saturnom: originalnost, inventivnost, psihičke sposobnosti, pažljivost, oprez, praktičnost, dobro rasuđivanje, teškoće u sprovođenju zamisli ili pronalazaka u praksi, dobit od preduzeća, špekulacije i bavljenje djelatnostima zemljane prirode, hronična oboljenja žene ili djece, povoljno za dobit, dugovječnost.
Sa Uranom: visoki ideali, filosofski, naučni i dobar um, psihičke sposobnosti, inventivnost, uspjeh, dobit od biznisa i u vladi, uticajni i učeni prijatelji, izuzetno doprinosi u raščišćavanju vjerovanja i filosofskih gledišta, naprasna ali i prirodna smrt.
Sa Neptunom: psihičke sposobnosti, istaknutost u okultnim oblastima, ljubaznost, saosjećajnost, velikodušnost, prijatelji među sveštenstvom i pravnicima, povoljno za dobit preko kompanija, banaka ili berze, sklad u kući ali uz bolest žene ili djece koja dovodi do razaranja doma, sitnije nezgode, dugovječnost.

Pričam ti priču … (ili kad astro tumačenje postane pripovijedanje)

Vrlo često se u astrološkoj praksi, pogotovo kod početnika dešava nešto što bih nazvao građenjem narativa. Po prirodi stvari, to je nešto nužno, jer natalnu kartu i treba interpretirati kao jednu cjelinu. Međutim, dešava se da astrolozi budu ponešeni tim građenjem priče da jednostavno ispuštaju iz vida ostale moguće manifestacije određenih astroloških faktora, pa idu toliko daleko da takve faktore nekako ugrađuju u svoju priču. Oni sa nešto življom imaginacijom mogu otići i predaleko i bukvalno napisati i scenario i režiju nečijeg života.  Ovakva pojava je poznata i kod detektiva koji, istražujući neki slučaj, dođu do neke svoje teorije kako se i pod kojim uslovima čin odigrao, u koju toliko vjeruju da dokaze prilagođavaju toj priči, pa čak i uzimaju u obzir neke neprovjerene činjenice ukoliko su one u službi date priče tj. njihovog narativa. naravno, to mnogo češće dovede do pogrešnih zaključaka i loše istrage, nego li do pravih otkrića. Svakako da postoji mogućnost da budu u pravu i da ih takvi instikti dovedu na pravi put. I upravo tu dolazimo do te tanke linije između osjećaja, intuicije ili instinkta i samoobmane. Sasvim slična stvar se dešava i sa astrološkim tumačenjima. Ponekad postoji toliko ubjedljivih faktora u natalnoj karti da naša priča jednostavno djeluje toliko true da gotovo ne ostavlja prostora za drugačije manifestacije. Na osnovu toga, astrolozi onda grade dalje priču, poneseni sopstvenim uvjerenjima o razvoju situacije i onda sve to potkrijepe “nepobitnim činjenicama” među kojima se dosta često nađu neki faktori čiji je upliv čak i teoretski vrlo sumnjiv. Ovo je vjerovatno i jedan od razloga zbog kojih je bukvalno sve i svašta ušlo u spektar astroloških alata, bilo da su u pitanju tehnike ili neki “novo-otkriveni” astrološki uticaji poput uticaja asteroida, trans-saturna, kometa i čega sve ne. Ovom fenomenu  u velikoj mjeri doprinosi i neka potreba astrologa da bude nekako dramatičniji nego što je to inače potrebno te da učini život natusa još uzbudljivijim što istovremeno odgovara i potrebi klijenta da njegov život odjednom dobije neko dublje značenje koje mu je astrolog sada otkrio. Iz ove neformalne saglasnosti volja i jednog i drugog obično nastaje obmana ili u najboljem slučaju loša prognoza. Astrolog pored očigledne materijalne koristi dobija i potvrdu o svom velikom znanju, a klijent sada dobija jedno ubjeđenje u grandioznost svog života u koji će slijepo vjerovati do trenutka kad ga taj isti život prizemlji i servira mu gorku istinu o sopstvenoj nesposobnosti da preuzme odgovornost za svoje odluke umjesto što je konstantno prenosi na druge, te otuda i transfer krivice za sva zla i nepravde. Ovoga puta će to biti astrolog, pa se onda redovno pođe na drugu dozu placebo efekta ali sada možda kod nekog numerologa, ili pak političara, sportskog kolektiva ili bilo čega drugog što određenoj ličnosti odgovara ne bi li se nekako oslobodila te i takve odgovornosti.

Kao i uvjek, istina je daleko prizemnija. Najprije u slučaju astrologa. Da ne budem pogrešno shvaćen, astrološke konsultacije nisu same po sebi nekakva obmana zamišljena da od vas samo otme pare i da vam pruži lažnu nadu da ipak postoji nešto više u vašem mizernom postojanju. Očekivanja klijenata i povlađivanje astrologa tim očekivanjima je ono što može da ih učini takvim. Projekcije koje ljudi stvaraju su samo i isključivo njihova odgovornost. Isto tako, neozbiljno je tvrditi nepogrešivost prognoza, i, protivno onom što mnogi vjeruju, astrološka konsultacija nije ugovor kojim se astrolog obavezuje da isporuči sigurnu i nepogrešivu prognozu. Postoji samo obaveza da primjenom astroloških tehnika, metoda i znanja da odgovor klijentu na postavljeno pitanje. Angažovanje njegovog vremena, truda i rada je to koje se u suštini plaća, isto kao i kad su u pitanju brojne druge djelatnosti.
Ipak, astrolog treba u svom radu da se pridržava određenih pravila i zakonitosti i da u okviru njih traži odgovore na postavljena pitanja. Realno, ne postoji nikakva potreba da se ta pravila iskrivljuju, prilagođavaju ili pak izmišljaju nova koja će našoj priči dati nepobitnu autentičnost i istinitost. Neko je negdje pomenuo, natalna i svaka druga karta je u suštini jednostavna, onog momenta kad postane zamršena nešto ne radite kako treba. Pravilna primjena tih zakonitosti, metoda i alata dovešće vas do odgovora bez potrebe da ubacujete neke nepotrebne stvari. Suština je, kao što to i treba da bude, u vještini.
Sa druge strane, daleko od toga da je život svake jedinke na ovoj planeti interesantan. Pa pogledajmo samo oko sebe, većina ljudi živi nekim prosječnim životom, i izgleda sasvim zadovoljna time. Druga je priča to što mnogi osjećaju da mogu mnogo više da pruže i učine, dok sa nekim sanjivim uzdahom konstatuju da život je ipak život. Ipak, to ih ne sprečava da od astrologa očekuju neku bajku, neku potvrdu toga što su oduvijek osjećali, ali nikad nisu smogli snage da učine. Uzgred budi rečeno, ljudi vole da slušaju o sebi, prosto im to pruža takvo mentalno zadovoljstvo da su spremni da plate dobre pare za to. Pritom i ne moraju da se upliću u neke nemoralne radnje, jer thrill je ipak tu. I onda nastupi astrolog koji im psihološkom analizom opali neki veličanstveni selfie i to je to.  Ovo je svakako razlog napretka psihološke astrologije, koja, opet ponavljam, sama po sebi nije loša. Da ne pominjem ovdje i najznačajniji element ovakve analize koji se uglavnom sastoji u zaključku da klijent nije ništa kriv, usled svih teških faktora koje je (ne)svjesno proživljavao, počev od teškog djetinjstva pa nadalje. Ova abolicija od odgovornosti uz onaj selfie je čini se, glavni motiv klijenata.
Upravo na ovaj način dolazi i do građenja onog narativa sa početka priče, jer svi ovi faktori koje smo do sada pobrojali utiču na to, pa se prečesto odstupa od pravila i ide se za nekim drugim motivima ili pak zabludama. Takođe, kao što imamo prilike da primijetimo ovo vodi i u šablonizaciju astrologije čime se pobija osnovna premisa natalne astrologije o jedinstvenosti svake individue. Ironija je što se taj osjećaj često i stvara upravo upotrebom šablona i fraza?!
Učenome pristoji skrmonost govorio je Dupor. Da li je astrologu koji stvarno teži znanju potrebno samopotvrđivanje kroz opisani način rada? Astrologija je umjetnost, ali ne umjetnost pričanja priča, a ponajmanje onih koje neko želi da čuje iz bilo kojih razloga. Astrologija je umjetnost tumačenja svih tih astroloških faktora kako bi se došlo do ispravnih odgovora u okviru zakonitosti koje je i čine validnom a koje osnov nalaze u samom ustrojstvu života na Zemlji i Univerzuma. Romatnično rečeno, to je umjetnost tumačenja zvijezda. Sve ovo ne znači da se intuitivni element u potpunosti odbacuje, jer on svakako ima svoje mjesto, ali definitivno u astrologiji mu nema mjesta za razmahivanje, a pogotovo ne da preuzme tumačenje. Toliki upliv subjektivnog je protivan objektivnoj osnovi astrologije i upravo on vodi “pričanju priča” koje treba izbjegavati.

Umjesto zaključka, dodao bih jednu priču iz knjige Džona Frolija “Prava Astrologija”:

astrobab

 

Prije šesto godina, kralj je pozvao kraljevskog astrologa da ga posjeti. Glasnik je istrčao iz prestone prostorije, uputio se vijugavim hodnicima, popeo uz spiralne stepenice skidajući usput paučinu i budeći iz sna ponekog slijepog miša, da bi ušao u svoju prašnjavu prostoriju na vrhu Crne kule, u kojoj je astrolog imao svoju jazbinu. „Pođi sa mnom“ rekao je, „kralj želi da se konsultuje sa tobom“ Astrolog je ponio svoj astrolab i par pratećih duhova, pa se hramajući zaputio za glasnikom, žureći koliko mu je to starost dopuštala.
Kad je stigao do kraljevog prestola, prešao je drhtavim rukama preko svoje duge, sniježno bijele brade i duboko se naklonio. „Razmišljamo da oženimo princezu Ruritanije“, rekao je kralj. „Da li je to dobra ideja?“
„Pa, vaše visočanstvo“, odgovorio je astrolog, „vi ste Lav i volite da uvijek budete u centru pažnje, a ona je Riba, tako da je sanjar i maštar. Nema mnogo nade za vas dvoje. Vaš srećni broj danas je broj šest“
„Hvala ti“, rekao je kralj. „Umirio si me. Uzmi ovaj zlatan dukat za svoj trud i reci svom slijepom mišu da je od danas vojvoda od Estragona“.
Ovo se nije desilo.

Prije šesto godina, kralj je pozvao kraljevskog astrologa da ga posjeti. Glasnik je istrčao iz prestone prostorije, uputio se vijugavim hodnicima, popeo uz spiralne stepenice, saplićući se o alat za izradu svijeća i saksije za biljke, da bi pošao do potkrovlja Crne kule u kome je astrolog upravo uživao u seansi preporađanja. „Pođi sa mnom“, rekao je, „kralj želi da se konsultuje sa tobom“. Astrolog je ponio svoj astrolab i hramajući brzo koliko mu je njegov krhki arhetip dozvoljavao, uputio se za glasnikom.
Došavši do kraljevog prestola, prešao je drhtavim rukama preko svoje aure i duboko se naklonio. „Razmišljamo da oženimo princezu Ruritanije“, rekao je kralj. „Da li je to dobra ideja?“
„Pa vaše veličanstvo“, odgovorio je astrolog, naslanjajući se na sabrana djela Karla Junga, „iz vašeg horoskopa vidim da ste imali teško djetinjstvo i da ste mnogo osjetljiviji nego što to drugi ljudi misle. Talentovani ste da budete iscjelitelj i imate neispunjen kreativni potencijal“.
„Hvala ti“, rekao je kralj. „Sada mnogo bolje razumijem cijelu situaciju. Uzmi jednu zlatnu otrcanu frazu i obogati svoju zbirku“.
Ovo se nije desilo.

Prije šesto godina, kralj je pozvao kraljevskog astrologa. „Razmišljam da oženim princezu iz Ruritanije“, upitao ga je. „Da li je to dobra ideja?“

„Pa Vaše Visočanstvo”, odgovorio je astrolog, „iz vašeg horoskopa vidim da će ta princeza privući mnoge pjesnike, mislioce i umjetnike sa cijelog kontinenta i od vašeg dvora napraviti učeni centar. Brak će stvoriti trajnu vezu između dva kraljevstva, a njen otac će biti vrijedan saveznik u predstojećem ratu protiv varvara. Ali, nadživjećete svu vašu djecu, tako da će nakon vaše smrti, presto naslijediti vaš zli brat, koji će ugnjetavati narod“
„Hvala ti“, rekao je kralj. „To me podstiče na razmišljanje i daje neke konkretne informacije na osnovu kojih mogu donijeti odluku. Sada se vrati svom učenju.“
Ni ovo se nije desilo, ali predstavlja mnogo tačniju sliku onoga što je astrologija predstavljala tokom većeg dijela istorije.