Skip to content

Politika Privatnosti & Odgovornost

Etički Kodeks
 Osnovni etički principi u astrologiji

 Šta Astrolog prije svega treba sebi da obeća:

1. Donijeti odluku da, prije svega, nikada ne naškodim klijentu.
2. Trudiću se da podržim sa obazrivošću i poštovanjem sve klijente koji dođu kod mene da traže astrološka tumačenja ili savjete, priznavajući i podstičući njihovu autonomiju i podsticati ih da sami donose svoje odluke.
3. Nikad neću nepotrebno plašiti klijenta sa ekstremnim predviđanjima, niti dovesti do gubljenja nade kod klijenta i uvek ću naglasiti da se svaka astrološka konfiguracija može manifestovati na različite načine.
4. Održavaću strogu povjerljivost prema svim informacijama koje su mi date privatno kao profesionalnu tajnu, izuzev u situacijama gdje moje ćutanje može biti oštećujuće za klijenta ili neku drugu osobu.
5. Vodiću računa da održavam prikladne i jasne granice sa klijentom u pogledu svojih ličnih želja i ciljeva, bilo da su one seksualne, finansijske ili emotivne prirode.
6. Održavaću i konstantno usavršavati svoje astrološke sposobnosti, obavljaću praksu uvek u granicama svoje stručnosti, a ako data praksa nadilazi moje sposobnosti – uputiću klijenata drugom astrologu koji je osposobljen za dati posao ili stručnjaku iz neke druge oblasti koji klijentu može biti od najveće koristi.
7. Posebno ću se upoznati sa onim delovima etičkih standarda i pravila koji se odnose na moje polje delatnosti u astrologiji.

Odricanje Odgovornosti

Informacije i astrološka tumačenja na ovom sajtu su samo za svrhe zabave.

Pristupom i korišćenjem ovog sajta i/ili tražeći i/ili primajući astrološka tumačenja i/ili savjete, slažete se da oslobađate ovaj sajt od svake vrste odgovornosti u pogledu sadržaja na sajtu i/ili dobijenih savjeta.Zahtjevom za usluge, proizvode, savjete ili bilo kakve informacije sa ovog sajta, slažete se da ovom sajtu pristupate iz radoznalosti i zabave. Savjeti ili sadržaj mogu ili ne mogu uticati na Vaše odluke i/ili ponašanje.

Pristupom ovom sajtu slažete se da snosite svu odgovornost za sve posledice postupanja prema informacijama sa ovog sajta.

 Astrološka predviđanja

 Izvještaji, tumačenja, savjeti i mišljenja dati sa ovog sajta, bilo da su pisani ili usmeni, bilo putem mejla, telefona ili u ličnoj konsultaciji su dati upotrebom preciznog astrološkog softvera Janus 5 i zasnivaju se na preciznosti datih podataka o rođenju.

Informacije, predviđanja i prognoze ponuđene na ovom sajtu treba posmatrati isključivo kao smjernice i predloge. Ni na koji način ne sugerišemo nepogrešivost svojih prognoza te stoga opozivamo svu odgovornost za sve Vaše lične, poslovne ili zdravstvene odluke. Za pitanja medicinske prirode, molimo Vas da se konsultujete sa ljekarom ili medicinskim radnikom. Finansijske i poslovne upite treba uputiti profesionalnom finansijskom savjetniku.

Ovaj sajt sadrži linkove ka drugim sajtovima. Ovaj sajt nije odgovoran za politike privatnosti i/ili sadržaj tih sajtova

Politika Privatnosti
 Mi poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Ova polisa privatnosti Vam stavlja do znanja kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Obećavamo da ćemo preduzimati korake ka korišćenju Vaših ličnih podataka samo na način koji je kompatibilan sa ovom polisom privatnosti.
  • Lične informacije

 Lični podaci koje nam Vi pružite služe nam ili za odgovaranje na Vaše poslate zahtjeve ili da bi nam pomoglo da Vas bolje uslužimo. Ako ostavite svoje natalne podatke (ime i prezime, datum, čas, minut i mjesto rođenja, kontakt podaci kao sto su broj telefona, broj mobilnog telefona ili fizička adresa i sl.), radi izrade horoskopa, oni će biti čuvani kao poslovna tajna, što znači da ih nećemo davati nikom van ovog sajta.

  • Prikupljanje Informacija

 Svaki računar priključen na Internet dobija ime domena i niz brojeva, koji služe kao adresa Internet protokola tog kompjutera (IP adresa). Kada posjetioc zatraži koju stranicu ovog sajta, naši web serveri automatski prepoznaju ime domena i IP adresu tog posjetioca. Ime domena i IP adresa ne otkrivaju ništa lično o Vama izuzev IP adrese sa koje ste pristupili sajtu. Ove informacije koristimo za prikupljanje podataka o ukupnom prometu, i da istražimo zloupotrebu sajta, njegove korisnike ili da bi sarađivali sa organima reda i zakona. Ne prikupljamo i ne vrednujemo ove podatke za određene pojedince. Naši serveri ne bilježe automatski e-mail adrese posetilaca.

  • Kolačići (Cookies)

 Kolačić je dio podataka koji se šalju na Vaš internet pretraživač sa web servera i skladište na hard disk Vašeg računara. Kolačić ne može pročitati podatke sa hard diska Vašeg računara ili pročitati druge kolačiće koji su stigli sa drugih web sajtova. Kolačići ne štete Vašem sistemu. Mi koristimo kolačiće da bi identifikovali koje djelove web sajta koristite, tako da su prilikom sledeće posjete ove stranice brže dostupne. Možete izabrati da li da prihvatite kolačiće podešavanjem Vašeg Internet pretraživača. Možete podesiti Vaš pretraživač da odbije sve kolačiće, ili da Vam pokaže kada Vam šalju kolačiće. Ako izaberete da ne prihvatite kolačiće, Vaš ugođaj na našem i drugim sajtovima može biti umanjen i pojedine opcije neće raditi kako treba.

  • Anti SPAM politika

 Mi podržavamo poslovnu politiku bez SPAM-a, što znači da ne prodajemo, iznajmljujemo ili drugačije izdajemo Vašu e-mail adresu trećim licima bez Vašeg pristanka ili po odrednicama ove polise. Pored toga, nećemo Vam slati e-mail koji ne želite da primite.Vaš pristanak na ovu polisu i pravilaKorišćenjem usluga ovog sajta, pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija kao što je iznijeto u ovoj polisi i pravilima korišćenja. Ako odlučimo da izmijenimo polisu privatnosti, unijećemo izmjene u ovaj dokument tako da ste uvijek svjesni o informacijama koje prikupljamo i kako ih koristimo.