Skip to content

Astromagika

Astrološka magija i talismani

Astroloska magija funkcioniše prevashodno u granicama natalnog dijagrama osobe na koju se primjenjuju i njeni metodi su usmjereni prema njemu. Astrološka magija, u zavisnosti od nivoa intervencije, dijeli se na: jatromatematicke remedijale (medicinske intervencije), elekcione intervencije i korektivne remedijale 7 ontoloških principa (7 tradicionalnih planeta). Elekcione intervencije su dijelom obrađene kroz elekcione horoskope , ali postoji i drugi dio poznat kao magijske elekcije, tj. izbor najpovoljnijeg trenutka za rituale, molitve, pa i za samostalnu izradu talismana, kako bi se umilostivile odgovarajuće planetarne sile. Korektivni remedijali se primarno odnose na izradu talismana, amuleta i slično. Ovdje se zapravo radi o planetarnim talismanima čija je svrha invociranje određenog ontološkog principa (npr. Venera – ljubav), kako bi se popravio ovaj ili drugi eventualno loš faktor u natalnoj karti.  Kao opšta remedijalna referenca za gotovo sve korektivne remedijale stoji almuten figuris, ontološki simbol anđela uvara, pri čemu se talisman brižljivo izrađuje prema natalnoj karti, odnosno njenim snažnim elementima koji će pomoći punu integraciju ovog glavnog, ali i svakog drugog principa.

Ovakva intervencija može Vam biti predložena prilikom tumačenja natalne karte kako bi se ojačali određeni njeni segmenti, odnosno ako Vam ne ide u ljubavi, potomstvu, poslu, novcu. Međutim, i Vi sami možete uputiti zahtjev za onu oblast koju biste željeli da ojačate ili da u toj oblasti privučete povoljnije uticaje u svoj život. Poenta je da se svakom problemu pristupa individualno bez nekih brzih i generičkih rješenja, pa neke intervencije mogu zahtijevati i više remedijalnih faktora, tipa elekcije, izrade talismana i slično.

Potrebni podaci

Datum rođenja: Dan, mjesec i godina rođenja
Lokacija: Grad, ili najbliži veći grad, i država.
Vrijeme rođenja: ačnost vremena rođenja je od esencijalnog značaja za tačnost postavljanja natalne karte. Poželjno je da uvijek navedete koliko je pouzdano vrijeme rođenja koje Vam je poznato (iz matične knjige rođenih, rekla vam majka i slično). Kako je navedeno, astrološka magija za ishodište ima upravo natalnu kartu, pa od njene tačnosti umnogome zavisi i uspješnost rada.
Ostalo: Poželjno je da navedete koju to oblast života biste željeli da ojačate, odnosno koju namjeru želite da ostvarite kroz ovakav vid intervencije.

Kako se vrše konsultacije?

– Konsultacije se vrše lično, tj. uživo u razgovoru sa klijentom, putem interneta (Skype ili Viber), ili tumačenje možete dobiti u tekstualnoj formi na Vašu e-mail adresu
– Konsultacije nisu vremenski ograničene, mada uobičajeno traju 60 minuta. Izrada talismana može potrajati, jer je riječ o osjetljivim stvarima u kojim je izbor najpovoljnijeg trenutka veoma bitan za izradu efektivnog talismana
– U slučaju uživo konsultacije, neke najvažnije stavke tumačenja biće Vam proslijeđene na e-mail

Zakazivanje i cijena

– Zakazivanje se vrši putem forme na kontakt stranici ili pozivom na broj +382(0)69 74 93 92
– Cijena intervencije zavisi od nivoa intervencije, kao i da li je potrebno raditi na jednom ili više nivoa.
– Plaćanje se vrši putem žiro računa banke koji broj će Vam naknadno biti proslijeđen, ili direktno na konsultaciji. Plaćanje se može izvršiti unaprijed ili kad tumačenje bude spremno.

Ako se odlučite da uputite zahtjev za ovo tumačenje, tim činom pristajete na naše Uslove Korišćenja..

Naruči svoj horoskop