Sadalsud & Sadalmelik – Zvijezde moćne sudbine

sadal

 

Ove dvije zvijezde su glavne u sazvežđu Vodolije i leže položene na njenim ramenima, Sadalmelik na desnom a Sadalsuud na lijevom. U pitanju su blijedožute zvijezde treće magnitude, i inače se smatraju vrlo srećnim. Ptolomej im objema pripisuje prirodu Saturna i Merkura

 

Sadalsud

Sazveždje Akvarii, nalazi se na 23° 24’ Vodolije
Blijedo-žuta zvijezda smještena na lijevom Vodolijinom ramenu. Potiče od izraza as-Sa’adu-s-Su’ud, ili „Najsrećniji među srećnicima“; tako je nazvana jer izlazi zajedno sa Suncem i označava razdoblje blage i trajne kiše. Njen helijački izlazak obično obilježavaju lijepe i srećne vremenske okolnosti, što je i jedna od tačaka uporišta benevolentnog i srećnog upliva ove zvijezde. Latini su je znali kao Fortuna Fortunarum, što je još jedna referenca na njenu taličnu prirodu.

Iako nosi naziv „srećne zvijezde“, ona tu prirodu pokazuje prije svega u opasnosti i izlaganju riziku, kada osobu izvlači iz veoma opasnih situacija. Naravno, potrebno je da ona bude dobro postavljena da bi se ova priroda u potpunosti ispoljila i rizik u koji uvlači osobu isplatio. Ukoliko je loše postavljena, ova zvijezda može dovesti do osvete od ženske ruke, kao i upadanja u rizik iz kog će se natus teško izvući. Povezana je sa interesovanjem za okultno, kao i svu alternativnu duhovnost (naročito u konjunkciji sa svijetlima ali i za avijaciju).

Uticaj: Prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, po Sajmonajtu se radi o Uranu, dok Alvidas ističe sekstil izmedju Sunca i Urana. Kažu da prouzrokuje nevolje i gubitak časti.
Sa Suncem: zanimanja za okultno, psihičke sposobnosti, bogatstvo stečeno parničenjem sa osobom suprotnog pola, sklad u kući.
Sa Mjesecom: ugled stečen bavljenjem okultnim djelatnostima, poštovanje od strane prijatelja, povoljno za dobit, specifične porodične okolnosti.
Sa Merkurom: društveni uspjeh, naklonost suprotnog pola uz prolazne poteškoće, povlačenje zahvaljujući zloupotrebi položaja, iznenadni gubitak na špekulacijama, žalost i neprilike u kući.
Sa Venerom: čudnovati dogadjaji, romantičan i poseban brak, ali uz razdvajanje zbog državničkih ili političkih razloga.
Sa Marsom: teškoće zbog okultnih djelatnosti, nepovoljno za dobit.
Sa Jupiterom: parničenje, materijalni i društveni uspjeh, poteškoće u braku, moguće vjenčanje u inostranstvu ili za stranca.
Sa Saturnom: zajedljivost, umješnost, nepoštenje, nemoralnost, hladnoća, odsustvo osjećajnosti, tvrdokornost, sramoćenje svog čestitog oca, hipnotički uticaj nad suprotnim polom, mnoštvo spletki kojima rastura porodice, smrt iz osvete od ženske ruke.
Sa Uranom: zanimanje za okultno, veoma nepovoljno za žene, osjetljivost, osjećajnost, kolebljivost, slab um, lako potpadanje pod uticaje, skretanje na stranputicu u djetinjstvu, nepromišljeni postupci, neprilike sa suprotnim polom, nepovoljno za dobit, loše za brak prije srednjih godina; smrt u nesreći.
Sa Neptunom: medijumske sposobnosti, dobar izgled, mladalačka pojava, uspjeh u zanimanjima povezanim sa zabavom i nakitom, sklad u kući, mnogo pokreta i promjena, osobene prilike u braku, naprasna smrt.

 

sadalsud

Ovom prilikom obratićemo pažnju i na Sadalmelik, zvijezdu na desnom ramenu Vodolije, a koja u krugu Zodijaka zauzima  03. stepen Riba. Potiče od as-Sa’adu-l-Malik, što znači Kraljeva sreća.

Ukazuje na tajna znanja koja praktično pomažu osobi da se ostvari u društvu. Ovo može biti astrolog-savjetnik u horoskopu osobe na položaju, kao i svako okultno znanje koje osobi pomaže da uspije u životu. Može dati i osobe koje su stekle ugled u bavljenju okultnim radom. U lošoj postavci, može ukazati na potpuni nedostatak sreće i ozbiljne padove.

Uticaj: Prema Ptolomeju, ima prirodu Saturna i Merkura, Sajmonajt navodi Saturn i Jupiter, a Alvidas, Jupiter i Uran u sekstilu sa Suncem u Ribama ili Biku. Prouzrokuje pogubljenja, sudske procese, ekstremno i iznenadno razaranje i smrtnu kaznu.
Sa Suncem: Okultna zanimanja, ugled u bavljenju okultizmom, zarada preko kompanija.
Sa Mjesecom: ugled u okultnim djelatnostima, uspjeh u velikim kompanijama, povoljno za dobit. Ako se neka zloćudna planeta tu zatekne, u isto vrijeme sa Algolom, smrt uz kraljev ukaz, i to vješanjem ili giljotinom.
Sa Merkurom: zanimanje i istraživanje okultnog, izloženost kritici, povoljno za prijateljstva, uspjeh u velikim preduzećima, gubitak zbog posluge.
Sa Venerom: povoljno za okultna istraživanja, dobit preko prijatelja.
Sa Marsom: slava od naučnih otrića i pronalazaka, kratkotrajna korist.
Sa Jupiterom: uspjeh u crkvi, zanimanja za okultno, izloženost kritici, neprilike zbog neprijatelja, gubici od sudskih parnica.
Sa Saturnom: originalnost, inventivnost, psihičke sposobnosti, pažljivost, oprez, praktičnost, dobro rasuđivanje, teškoće u sprovođenju zamisli ili pronalazaka u praksi, dobit od preduzeća, špekulacije i bavljenje djelatnostima zemljane prirode, hronična oboljenja žene ili djece, povoljno za dobit, dugovječnost.
Sa Uranom: visoki ideali, filosofski, naučni i dobar um, psihičke sposobnosti, inventivnost, uspjeh, dobit od biznisa i u vladi, uticajni i učeni prijatelji, izuzetno doprinosi u raščišćavanju vjerovanja i filosofskih gledišta, naprasna ali i prirodna smrt.
Sa Neptunom: psihičke sposobnosti, istaknutost u okultnim oblastima, ljubaznost, saosjećajnost, velikodušnost, prijatelji među sveštenstvom i pravnicima, povoljno za dobit preko kompanija, banaka ili berze, sklad u kući ali uz bolest žene ili djece koja dovodi do razaranja doma, sitnije nezgode, dugovječnost.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment