Prokion u astrologiji

 

Kao i Canis Major, tako je i sazvežđe “Manjeg Psa” ili “Malog Psa” (Canis Minor) poznato po imenu svoje vodeće zvijezde koju klasici  poznaju kao Prokion, prije psa, jer izlazi nešto malo prije Sirijusa. Zvijezda Prokion je, kao i Sirijus, zvijezda prve magnitude i bijele je i žute boje. Takođe nalik Sirijusu, povezuje sa naglim temperamentom i nasilnim aktivnostima ali može donijeti i bogatstvo, čast i ugled kada je dobro postavljen. Lili je opisuje ovako “Manja pseća zvijezda na skoro 9 stepeni Raka oblikuje mrzovoljnog, drskog čovjeka, sklonog bijesu, ponosu, nemaru, nasilju, buntovništvu.”

Dok je priroda Sirijusa povezana sa Jupiterom i Marsom, Prokionu se pripisuju Merkur i Mars, jednako skloni neumjerenosti, ali brži i manje stabilni u svom efektu. Sirijus je poznat kao “pseća zvijezda” dok se njegov saputnik koji mu prethodi, sa svojim brzim reakcijama, velikom energijom i naglom prirodom, po mnogo čemu uklapa u profil “kučića”, što je i jedan od naziva po kojima je bio i znan u tradiciji.

U mitologiji Prokion je bio pas Helene Trojanske, čija je bol za njegovim gubitkom bila tako velika da se molila da on ponovo zaživi na nebu. Očigledne veze su povlačene sa opasnošću od ujeda psa (ili ujeda divljih životinja generalno) kada je povezan sa nesrećnim planetarnim postavkama; Firmikus je tako tvrdio da ova zvijezda donosi opasnost od zvijeri kada je na descendentu sa Marsom u lošem aspektu, dok Vivijan Robson navodi dvije karte u kojim je Prokion bio istaknut, u slučajevima gdje su smrt ili ozbiljna povreda nastupile kao posljedica ujeda psa.

Još opštije, rečeno je da donosi nasilje, opasnost ili protivnike, kao i tvrdoglavu i aktivnu dispoziciju koja donosi snažan poriv, volju za akcijom i dostojanstvo onima koji te energije efektivno koriste kroz svjesno upošljavanje. Kada je dobro postavljen, Prokion se može smatrati vrlo srećnom i moćnom fiksnom zvijezdom – ipak je to osma najsvjetlija zvijezda na nebu – ali obično postoji i opasnost od drskosti i bezobraznosti ili kako to Ebertin opisuje, tendencija ka “glavom kroz zid” pristupu. Posljedično, rečeno je i da benefiti koje Prokion donosi rijetko kada potraju.

Sa svojom Mars-Merkur prirodom, postavka ličnih planeta sa Prokionom je tradicionalno pokazatelj sklonosti ka vojnim postignućima, ili pak u aktivnom angažmanu u verbalnim/fizičkim raspravama, strategijama ili sukobima. Pisanja Manilija iz prvog vijeka nove ere opisuju da je njegov uticaj jak kod onih koji proizvode oružje za lov ili sport; Lili nam kazuje da direkcija Sunca prema ovoj zvijezdi “najavljuje vojno unapređenje, nakon mnogo sukoba, troškova i revolta, i snažnih suprotstavljanja uglednih merkurijanskih ljudi ili sekretara ili kancelara ili zapovjednika, namjerenih da to spriječe.” On takođe navodi da kao i Sirijus, tako i Prokion kada kulminira ili izlazi sa Suncem donosi “kraljevske počasti”. Sa druge strane, Ebertin i Hofman, koji navode da daje “oštar um”, iznose detalje četiri karte u kojim je istaknuti Prokion donio opasnosti kroz neprijateljstva, uključujući i samu Elsbet Ebertin: “nekoliko puta bila je meta ekstremne agresije”. Navode i samo jednu u kojoj se postavka pokazala dobroćudnom – i to u slučaju feldmaršala Hindenberga, za kog sugerišu da je uspio konstruktivno da kanališe tu nasilnu energiju kroz bitke koje je vodio.

 

Dobar primjer interpretacije ove zvijezde u klasičnoj astrologiji dat je u spisu “Svijetle, strastvene, štetne i korisne zvijezde” napisanom 379 g.n.e. Govoreći o ovoj i drugim prominentnim zvijezdama Mars-Merkur prirode, naš a

Ove zvijezde imaju prirodu i temperament Marsa i Merkura i čine ljude ratnicima i vojnim liderima, ljude koji su hrabri, sposobni, vješti, snažni i živahni a takođe i pune energije, svestrane, lukave i prepredene, ljude koji se mogu snaći u više različitih aktivnosti i koji su stručni u mnogim stvarima. Ove zvijezde takođe uzdižu mudre i osjetljive ljude, piskavog glasa, obmanjive ljude kao i ljude koji su uspješni i daju dobre rezultate, ali i jogunaste i tvrdoglave ljude, one koji su nagli, impulsivni, nezasite i pohlepne u svojim željama, koji korumpiraju i mlade dječake i djevice, krivokletnike; naročito u noćnim rođenjima. Ako se uzdižu u horoskopu dnevne geniture čine takve ljude smjelim i hrabrim, žestokim, ljude sklone kajanju i promjenama mišljenja, lažne i obmanjive, lopove, bezbožnike, bez prijatelja, lažljive, bezobrazne, ljude koji sebe ukaljaju ubistvom, falsifikatori, prevaranti i podvaljivači i ti natusi ponekad i ne umiru lijepo. Ovo se pogotovo dešava u dnevnoj genituri.

Velik dio ove interpretacije činio je osnovu kasnijih definicija uticaja zvijezde odakle i vidimo da su pozitivni atributi Prokiona slični efektima Merkura i Marsa u dobrom aspektu, dok loša postavka Prokiona donosi efekte slične onim koji proizlaze iz lošeg aspekta ove dvije planete. Obzirom da većina autora prihvata da fiksne zvijezde intenziviraju ili uvećavaju efekte uglova ili planeta sa kojim su postavljene, to ni ne čudi da takva zvijezda može biti raznoliko opisana, tj. ujedno kao potencijal za veliki uspjeh i čast kad je dobro postavljena, ali i veliku opasnost i nasilne reakcije kada je aktivirana maleficima.

Meteorološki, teža Mars Merkur kombinacija je tipični pokazatelj olujnog i burnog vremena (kontakt Merkura sa malefikom, budući da je sam tradicionalni signifikator jakih vjetrova i oluja), pa će slično tome aflikovani Prokion upozoriti na moguću štetu od oluja ili poplava. Robson definiše Prokion kao zvijezdu koja “daje aktivnost, nasilje, iznenadne i nasilne nesreće”, mada je ovo naravno više izraženo kada je konfigurisan sa maleficima. Ali Prokion ima prilično dugu asocijaciju sa davljenjem ili nemogućnošću da se odoli štetnim efektima vode, pa je korisno istražiti veze sa arapskim mitom koji Ričard H. Alen opisuje u knjizi “Imena zvijezda, njihove pouke i značenje” gdje Prokion opisuje kao “oči pune vode” ili “onog koji plače”.

Prokion – umjetnički prikaz – Richard Moult

Mit opisuje Sirijus i Prokion kao dvije sestre koje su pokušale da prate svog brata Kanopusa preko neba kada su naišli na Veliku Nebesku Rijeku (Mlečni Put). Obje su ušle u rijeku i pokušale da je preplivaju ali je samo starija i jača sestra Sirijus uspjela pa se sada može vidjeti na južnoj obali te rijeke. Mlađa, slabija sestra Prokion nije mogla da pređe i ostala je uplakana na sjevernoj obali, poražena snagom rijeke. Nakon toga Sirijus se opisuje kao “ona koja je prošla” dok se o Prokionu govori kao o “onoj koja plače”, što se nadvezuje na njenu asocijaciju sa davljenjem i poplavama. Mit je moguće vrlo drevan i aludira na eufratski naziv za Prokion, “zvijezda prelaska vodenog psa”, koji se odnosi na blizinu Mlečnom Putu, “Nebeskoj Rijeci”, sugerišući na postavku zvijezde na raskršću na kom se opozitne sile sudaraju.

Neki prethodni ciklusi retrogradnog Saturna preko Prokiona doprinijeli su dodatno ovoj reputaciji za oluje, poplave i davljenje. Cunami na boxing day 2004. godine imao je Saturna na samo nekoliko minuta od konjunkcije, dok je Saturn bio na pola stepena od Prokiona u prethodnom kontaktu 1975. godine, za vrijeme poplava rijeke Jangce u Kini, koja je zabilježena kao treća najgora prirodna katastrofa modernog vremena, ubivši oko 200.000 ljudi.

Slijede konkretniji opisi upliva sa planetama i uglovima:

Na Asc.: lukav, vješt, pretvoran, bogatsto kroz nasilje i pljačku, požuda, rasipanje, gubitak i propast, vojno postignuće, svađe, gubici kroz trgovinu ili od slugu.

Sa Suncem: velika pomoć od prijatelja, pokloni i nasljeđa ako nije aflikovano, vojno postignuće nakon mnogih borbi i troškova. Ako izlazi ili kulminira, kraljevske počasti.

Sa Mjesecom: Okultna interesovanja, nemiran, nikad ne stoji dugo na jednom mjesto, svađe sa prijateljima, partnerima i poslodavcima. Ako su u isto vrijeme Sunce i Mars sa Deneb Adige (5 Riba) ili Vegom (14 Jarca), iznad zemlje, smrt od ujeda bijesnog psa.

Sa Merkurom: okultna interesovanja, manja pozicija upravljanja pod Vladom, nevolje i skandali od suprotnog pola, povoljno za zdravlje i dobit.

Sa Venerom: mnoga dobra od uticajnih prijatelja, povezanih sa Crkvom, povoljno za dobiti.

Sa Marsom: okrutnost, nasilje, skandali i klevete, sramota i propast, opasnost od ujeda psa.

Sa Jupiterom: mnoga putovanja, nevolje kroz rođake i Crkvu ili zakon, pomoć od prijatelja.

Sa Saturnom: dobro prosuđivanje, visoka pozicija povjerenja često u vezi sa zemljom, može ga usvojiti stariji par od kog dobro nasljeđe može steći, dobro od starijih prijatelja, dobro zdravlje, kućni mir, brak sa osobom višeg položaja.