Sirijus – mistika i astrologija najsvjetlije zvijezde

Sirijus je najsjajnija na našem nebu i može se vidjeti na kraju jeseni i zimi nisko nad horizontom. Pripada sazvežđu Veliki pas (Canis Maior) i u stopu prati sazvežđe Orion.

Udaljenost Sirijusa od nas je oko 8,3 svjetlosne godine, što ga čini jednom od nama najbližih zvijezda. Njena magnituda je  -1,4, dok je, na primer, magnituda Venere  -4,4, a Sunca  -26,7. Ako vidite neko tijelo na nebu sjajnije od Sirijusa, a da nisu Mjesec i Sunce, onda je u pitanju sigurno neka planeta. Sirijus ima svog pratioca, tako da čini dvojni sistem zvijezda. Glavna zvijezda se obilježava sa Sirijus A, a pratioc Sirijus B. Veličina Sirijusa se procjenjuje na dva prečnika Sunca.

Sirijus u mitologiji i narodnom predanju

Hijeroglif koji predstavlja Sirijus sadrži tri elementa: “falusni” obelisk (koji predstavlja Ozirisa), kupola “nalik na matericu” (predstavlja Izidu) i zvijezda (koja predstavlja Horusa).

Sirijus je najsjajnija zvijezda na noćnom nebu. Stari Egipćani su zvijezdu Sirius zvali Sotis i bila je najvažnija zvijezda na nebu Egipćana. Piramide u Egiptu, su raspoređene kao i zvijezde koje se nalaze u sazvežđu lovca Oriona, usmjerene ka zvijezdi Sirijus u sazvežđu Velikog psa. Egipatski godišnji kalendar  izvorno nastaje na temelju plavljenja Nila u ritmu pojava Sirijusa. Oko 2800. godina  p.n.e. astronomska pojava Sirijusa postaje  temelj za određivanje dana egipatske Nove godine.  Od velike važnosti za drevne Egipćane bilo  je da se helijački izlazak Sirijusa dogođa gotovo istovremeno sa godišnjim  plavljenjem Nila, što je doprinijelo posebnom značenju i mističnosti te astronomske pojave.  Dakle, poznavanje ciklusa Sirusa  omogućilo im je da predviđaju poplave Nila  od čega je zavisila  privreda i život Egipćana. Zato se Sirijus  počinje obožavati s vjerovanjem da se tamo nalaze Bog i Boginja Neba i Zemlje, Izida i Oziris. Spominje se posebno u egipatskoj Knjizi  Mrtvih kao tačka usmjerenja duše pokojnika.  Uopšte uzev, smatralo se, da je pokojnik poslije smrti  postao  jedno sa zvijezdama. To je značilo da dvije kružne polarne zvijezde daju besmrtnost.

Od najranijih vremena Egipćani su pridavali  posebnu pažnju zvijezdi  Sirijus. Postaje simbol djevice u čijoj utrobi nastaje božansko dijete Horus te se kaže da je Sirijus mjesto rođenja Boga. Tako Izida oplođena Ozirisom kojeg simbolizuje zvijezda Sirijus A postaju božanski par kao roditelji božanskog faraonskog para na Zemlji.

Izida i Oziris su bili dvoje od četvoro djece koja su rođena  iz utrobe  boginje neba i oca RA – Sunca.  Drugo dvoje djece su  Seth i Nephtys.  Oziris i Izida su  prvi vladari Egipta. Ozirisa je komadanjem brutalno  ubio njegov ljubomorni brat Seth, od čega  je vrlo vjerovatno nastalo i ubistvo Kaina nad bratom Abelom.  Izida sastavlja dijelove raskomadanog Ozirisa, osim falusa kojeg ne nalazi. Zato Izida pravi umjetno falus. Tako postane trudna i u močvarama Nila rodi sina Horusa.  Prema piramidalnim  tekstovima i  drugim vjerskim spisima  jasno je da  ovaj mit ima svoje veze sa zvijezdama. Izida se indentifikuje sa zvijezdom Sirijus, a Oziris sa sazvježđem Orion. Obratimo pažnju na sliku ispod koja prikazuje poravnanje piramida sa zvijezdama. Orion (koji se povezuje sa Ozirisom) poravnava se sa Kraljevom Odajom, dok je Sirijus koji se povezuje sa Izidom poravnat sa Kraljičinom Odajom.

 

Kinezi ovu zvijezdu zovu Cin Lang (Nebeski vuk) i smatraju da su njene aflikcije uvijek u vezi sa lopovskim napadima.

Takođe postoji zanimljiva priča o zvijezdi Sirijus i afričkom plemenu Dogoni, koje vjekovima njeguje kult ove zvijezde. Početkom prošlog vijeka dvojica engleskih istraživača provela su niz godina među pripadnicima ovog plemena, koji su im rekli o postojanju zvijezde – patuljka Sirijus B, a čije su postojanje naučnici potvrdili današnjih dana pomoću moćnih teleskopa. Dogoni nazivaju zvijezdu Sirijus B imenom “ Po Tolo” . U prevodu to znači najmanja zvijezda. Takođe tvrde da je to najteža zvijezda i da je bijela. Moderna astronomija poznaje klasu zvijezda tzv. “bijelih patuljaka” kojima pripada i Sirijus B. Njihove osobine su da su male, masivne i bijele zvezde. Dogoni opisuju i treću zvijezdu. Postojanje zvijezde Sirijus C nije zvanično potvrđeno. Fotografija nema, ali postoje pretpostavke francuskih astronoma da se samo postojanjem Sirijusa C može objasniti promjena u orbiti te zvijezde. Ostaje nejasno, kako je afričko pleme Dogoni moglo da zna za postojanje te zvijezde ne koristeći teleskope ili neke druge instrumente, pošto Sirijus B nije vidljiv golim okom. Oni tvrde da su u davna vremena njihove pretke posjetila bića sa Sirijusa. Dogoni vjeruju da njihova božanstva dolaze sa tih planeta i znali su strukturu ovog sistema mnogo prije nego sto smo je mi otkrili (šezdesetih godina dvadesetog veka).

Interesantno je da se Sirijus pominje i u Kuranu, tačnije u Surat an Najim, u 49 stihu: “A On je Gospodar Siriusa”, te potom u 9. stihu iste sure: “Bio je na rastojanju dva luka ili bliži”

Pored očite analogije, ono što je interesantno ovdje jeste i brojčana vrijednost 49.9. Podsjećam da se Sirijus sastoji od dvije zvijezde, Sirijus A i Sirijus B, koje orbitiraju jedna oko druge u dvostrukom luku, svakih 49.9 godina.Ciklus od 50 godina bio je poznat i gore pomenutim Dogonima, koji svakih pola vijeka održavaju slavlje koje nazivaju Sigi. Kažu da se godinu dana prije toga obavezno pojavljuje ”znak” – veliku stijenu koja oduvijek stoji na ulazu u najstarije naselje Dogonaca, Jugo Dobro, obasja crvena svjetlost i na poljima počinju da klijaju tikve koje niko nije posadio (?!?).

Kod nas se za zvijezdu Sirijus zna od davnina i nazvana je Volujarka, Volarica i Volujarica. U narodu se Volarica opisuje kao zvijezda kojom se treba rukovoditi pri određivanju vremena kada se volovi izvode na pašu i sa nje vraćaju, odnosno, kada ih treba hraniti u jaslama, ili voditi u njivu na oranje. Moglo bi se zaključiti da je zvijezda ime dobila upravo na osnovu toga, ali vjerovatnije je da se za nju vezivalo neko mitsko predanje koje je dovodi u vezu sa volovima, ili sa rogatom stokom uopšte. U narodnoj poeziji se pominje u nekoliko pjesama koje za temu imaju ženidbu ostvarenu (dogovorenom) otmicom djevojke, kao i u pjesmama za koje znamo da su posredno u vezi sa obrednim ciklusom ranila. To bi značilo da se Volarica u njima dovodi u vezu sa proljećnim buđenjem prirode i početkom agrarne godine. Ovo je kuriozitet, jer je u neskladu sa činjenicom da se danas Sirijus sa naših prostora vidi tek s kraja jeseni i tokom zime, pa je njegovo vezivanje za ljetnji period moglo da se dogodi samo prije više hiljada godina.

Sirijus u okultnom simbolizmu i tajnim društvima

“Karta Velike Arkane pod brojem sedamnaest zove se Les Etoiles, (francuski za zvijezdu), i prikazuje mladu djevojku koja kleči sa jednom nogom u vodi i drugom na tlu, dok njeno tijelo donekle sugeriše simbol svastike. Ona ima dvije urne, čiji sadržaj ona izliva na zemlju i more. Iznad glave djevojke su osam zvijezda, od kojih je jedna izuzetno velika i svijetla. Grof de Gebelin smatra da velika zvijezda može da bude Sothis ili Sirijus; ostalih sedam su svete planete drevnih. On smatra da je ženska figura u stvari Izida u činu izazivanja izlivanja Nila koji je pratio izlazak “Pasje Zvijezde”. (Manly P. Hall, The Secret Teachings of all Ages)

U masonskim ložama, Sirijus je poznat kao” Blještava Zvijezda” i jednostavan pogled na njenu istaknutost u masonskoj simbolici otkriva da je ovoj zvijezdi pridavana najveća važnost. Masonski autor Vilijam Hačinson o Sirijusu kaže: “Ovo je prvi i najuzvišeniji objekt koji zahteva svu našu pažnju u Loži”. Na isti način na koji je svjetlost Sirijusa našla svoj put u velike piramide tokom inicijacija, tako je simbolično prisutna i u masonskoj loži. Ili kako to Albert Pajk kaže: “Stari Astronomi vidjeli su sve velike simbole masonerije u zvijezdama. Sirijus sija u našim ložama kao Blještava Zvijezda”. U masoneriji, učenje kaže da je Blještava Zvijezda simbol božanstva, sveprisutnosti (Tvorac je prisutan svuda) i sveznanja (Tvorac vidi i zna sve). Sirijus je stoga “sveto mjesto” na koje se svi masoni moraju uzdići. To je izvor božanske moći i destinacija božanskih pojedinaca. Ovaj koncept se često predstavlja u masonskoj umjetnosti.
Da bi se postiglo savršenstvo, inicijant mora uspješno razumjeti i internalizovati dvostruku prirodu svijeta (dobro i

Predstava Sirijusa u masonskoj umjetnosti kao Blještave Zvijezde, odredišta Masonovog putovanja

zlo; muško i žensko, crno i bijelo, itd) kroz alhemijsku metamorfozu. Ovaj koncept je simbolično predstavljen u jedinstvu Ozirisa i Izide (muški i ženski principi) da rodi Horusa, dijete-zvijezdu, usavršenog čovjeka masonerije – koji se izjednačava sa Blještavom Zvijezdom.

Helena Blavacka i Alis Bejli, dvije glavne figure u Teozofiji,  su smatrali Sirijus izvorom ezoterične moći. Blavacka je govorila da se zvijezda Sirijus ispoljava mistično i da ima direktan uticaj na cijelo živo nebo i da je povezan sa svakom velikom religijom antike.  Baš kao i mnogi ezoterni pisci i Bejli pripisuje Sirijusu veliki uticaj na ljudski život: “Prvo i najvažnije je da energija ili sila potiče od sunca Sirijus. Ako se to može da tako izraziti, energija misli, ili sila uma, u svojoj cjelosti, dostiže solarni sistem iz udaljenog kosmičkog centra  preko Sirijusa. Sirijus djeluje kao predajnik, ili žarište, iz kog potiču oni uticaji koji proizvode samosvijest u čovjeku “. (Alice Bailey, Initiation, Human and Solar)

Kenet Grant je eksplicitno i intenzivno pisao o “psećoj zvijezdi”. U svojim brojnim knjigama, on često opisuje Sirijus kao moćan centar magične magnetične sile. Njegovo vjerovanje da je ova zvijezda glavni ključ za otključavanje tajne egipatskih i tifonijanskih tradicija je vremenom jačalo i postalo centralni fokus njegovog istraživanja. Jedna od Grantovih najvažnijih i kontroverznih teza je bilo otkriće tzv. “Sirijus/Set struje”, koja je u biti vanzemaljska dimenzija koja povezuje Sirijus, Zemlju i Seta, egipatskog boga Haosa – koji je kasnije povezan sa Satanom. “Set je inicijator, onaj koji otvara ljudsku svijest na zracima Neumirućeg Boga kog opisuje Sirius – Sunce na Jugu.” (Kenneth Grant, The Magical Revival)

 

Sirijus u popularnoj kulturi

Direktne reference na Sirijus u popularnoj kulturi su previše brojne da bi ih sve nabrajali (npr. vidi ime i logo najvažnijeg satelitskog radija u svijetu). Više zanimljiv aspekt popularne kulture za analizu su kodirane reference na Sirijus. Važni filmovi su zaista napravili skrivene i duboke reference na “pseću zvijezdu” (očigledno namijenjene onima “koji znaju”), gdje zvijezda uvijek igra ulogu onog koji je otkrio Tajne: kao pokretača i božanskog učitelja. Navešćemo ovdje samo jedan primjer. U Diznijevom Pinokiju, zasnovanom na priči koju je napisao mason Karlo Kolodi, Đepeto se moli najsjajnijoj zvijezdi na nebu da dobije “pravog dječaka”. Plava vila (njena boja je referenca na svijetlo-plavi sjaj Sirijusa) zatim silazi s neba da Pinokiju daruje život. Tokom marionetine potrage da postane dječak (što je alegorija za ezoteričnu inicijaciju), Plava vila vodi Pinokija prema “pravom putu”. Sirijus se tako predstavlja kao izvor života, vodič i učitelj.  Pjesma iz filma Pinokio je takođe oda Sirijusu.

 

Astrologija

Ova veoma jaka zvijezda ukazuje na to da, zahvaljujući uloženom trudu, možete steći mnogo više nego što ste očekivali.  Sirijus, na neki način, nije jednostavna zvijezda sa kojom se može “raditi”, jer zahtijeva da se nekako izrazite u životu,  ali i ogroman uspjeh koji može donijeti može vas “opeći”.

Za Sirijus se vjerovalo da je bio „udaljeno“ Sunce koje osvjetljava udaljene planete, te kako je Sirius zvijezda koja je težište oko koje se okreće naš zvjezdani skup. Naime, zbog toga što se Sunce oko Sirijusa okreće isto kao i Zemlja oko Sunca, predloženo je čak da se on nazove Suncem Sunca. Stoga njegov uticaj mora biti povezan sa „super moći“ i sa onima koji vrše kontrolu onih koji su već moćni. Zanimljivo je da se u horoskopu SAD Sunce nalazi na Siriusu, pa i ne čudi što oni predstavljaju super silu, već je Sirijus i čuvar Evrope (koji naziv potiče od Rimljana, Custos Europas) a znamo da se SAD često ovako ponašaju, miješajući se u ratove na evropskom tlu.
Predstavlja moć i bogatstvo i dobru sreću u svakoj povoljnoj postavci. U lošijoj pak, ona ukazuje na nepromišljene riječi i uvrede, naglost i strastvenost. Nadalje, uvijek postoji opasnost od ujeda pasa ili neke druge životinje kao i sklonost povredama. Sirijus je odlična zvijezda za zanimanje čuvara, tjlohranitelja, staratelja, kustosa itd, ali i privatno donosi čuvanje tradicije, porodice, svega privatnog.

Dupor mu daje orbis od 1,30 stepeni. Sa Mjesecom – ljubav žena ali sa malo lošeg Saturna – smrt od vojnika, divljaka ili životinje. Sa Jupiterom i Marsom u 10-oj velika čast, na ASC častoljubiv, velikodušan, pokretač organizacija ali opasnost atentata. Na MC – položaj komandanta.

Prema Ptolomeju, ima prirodu Jupitera i Marsa, dok Alvidas navodi Mjesec, Jupiter i Mars. Donosi čast, slavu, blagostanje, vatrenost, odanost, posvećenost, strastvenost i ozlojeđenost, a rođene pod svojim uticajem čini kustosima, nadzornicima i čuvarima. Donosi i opasnost od psećih ujeda, koju ilustruju dva primera navedena kod Prokiona.

Manilius o Siriusu kaže da je to onaj koji:

“oblikuje razuzdane duhove plahovitog srca;  svoje će sinove darivati bujicama bijesa i na njih navući svu mržnju i strah cjelokupne populacije. (plahovitost govornika nagoni ga da izgovori riječi prije nego li nađe vremena da ih prilagodi logici ili gramatici). Njihova srca zalupaju na najmanji povod, a kada govore, njihovi jezici divljaju i laju, uz konstantno škrgutanje zubima pri govoru. Te njihove nedostatke intezivira alkohol, koji im daje snagu i podstiče njihov divljački gnijev do plamena. Nemaju straha od od šuma ili planina, ili divljih lavova, kljova divljih veprova, ili oružja koja je priroda darovala divljim životinjama; oni će iskaliti svoj gorući bijes na bilo kom legitimnom plijenu. Nemoj se čuditi ovim tendencijama pod takvom konstelacijom, vidiš kako čak sama konstelacija lovi među zvijezdama, jer u svom kretanju nastoji da uhvati zeca ispred.” (Liber V Astronomica, redovi 206 – 233)

Rimski astrolog iz 4.vijeka, Firmik Maternus možda i preuveličava nasilne odlike, ocjenjujući ljude u čijim kartama je istaknut kao “odvojene od svakog ljudskog osjećaja i u potrazi za nasilnim zločinima”

Sa druge strane, Vilijam Lili tvrdi da izlazak ili kulminacija ove zvijezde sa Suncem donosi “kraljevske počasti”, dok za direkciju MC-a prema Sirijusu navodi da je “vjerovatno da će natus uvećati svoj posjed i ugled”.

Povoljno povezan, on obećava slavu, počasti i bogatstvo. Na Ascendentu i sa Marsom u kombinaciji, Sirijus može biti prilično opasan, i tada vidimo napredovanje uz previše ambicije, što dovodi u opasnost od povreda ili pak do pokušaja ubistva natusa. Prema predanju, Sirijus će dati čuvenu smrt sa počastima nakon smrti, posebno ako je pozicioniran u 8. kući. U dobrom aspektu sa Marsom i Jupiterom i blizu MC, izgleda da obećava sticanje velikog bogatstva, natus je srećne ruke u komercijalnim poduhvatima ili pitanjima vlasti. Kad je tako postavljena ova zvijezda je odlična za vojsku, advokate i državne službenike. Sirijus u konjukciji sa Suncem i dobro postavljen u natalnoj karti sreće se kod brojnih važnih i poznatih ličnosti.

U Zenitu horoskopa: donosi visoku službu pri vladi, uz veliku zaradu i ugled.
Sa Suncem: poslovni uspjeh, zanimanje povezano sa metalima ili ratničkim djelatnostima, sklad u kući. Ako je na Ascedentu ili u Zenitu horoskopa, slijedi kraljevsko napredovanje.
Sa Mjesecom: poslovni uspjeh, uticajni prijatelji suprotnog pola, povoljno za oca, dobro zdravlje, blagotvorne promjene kod kuće i na poslu. Ako se neka zloćudna planeta nadje sa Skeatom, smrt od bajoneta ili divljih zvijeri. Ako se Saturn zatekne sa Mjesecom, slijedi smrt od divljih zvijeri ili vojnika.
Sa Merkurom: izuzetan poslovni uspjeh, pomoć od strane uticajnih ljudi, nepotrebne brige, povezanost sa crkvom, tjelesni nedostatak usled nezgode.
Sa Venerom: lagodnost, udobnost i luksuz, rasipništvo, dobit od nasleđa.
Sa Marsom: hrabrost, velikodušnost, vojno napredovanje, rad sa metalima.
Sa Jupiterom: poslovni uspjeh, putovanja, pomoć od strane rođaka, napredovanje u crkvenoj hijerarhiji.
Sa Saturnom: postojanost, uzdržanost, diplomatsko ophođenje, istrajnost, visok položaj stečen preko prijatelja, povoljno za kuću, pokloni i zaostavštine, porodični sklad.
Sa Uranom: dobit i istaknutost u djelatnostima kojima upravlja Uran, pomoć od strane uticajnih prijatelja, dobit od harmoničnog braka, posebno za muškarce; naprasna smrt.
Sa Neptunom: razvijena intuicija, zanimanja za okultno, pobožnost, dobre organizatorske sposobnosti, uspjeh u trgovačkim poslovima, povoljno za dobit i porodična pitanja, prirodna smrt.

Mistika i astrologija Plejada

 

MIT I MISTIKA PLEJADA

Fiksna zvijezda Alkiona je glavna zvijezda u čuvenom zvjezdanom jatu Plejada. Plejade se nalaze u ramenu Bika, pozicionirane na 00° Blizanaca. Različite kulture kroz vjekove imale su mitologiju vezanu za njih, jer ovaj klaster jako blješti na nebu. Zvijezde Plejade su takođe poznate i kao sedam sestara. U grčkom mitu, kada su njihove posestrime Hijade umrle od tuge za svojim mrtvim bratom Hijantom, oduzele su sebi život od žalosti, a bog Zevs ih je sve pretvorio u zvijezde. Bilo ih je sedam: Maja, Mereopa, Elektra,Tajgeta, Alkiona, Kelena i Steropa.

Plejade su, prema nekim mitovima donosile ambroziju bogovima iz zemalja na Zapadu, a tome odgovara i njihovo grčko ime „Peleiades“ ili golubice. Prema drugim tumačenjima, njihovo ime potiče od reči „Pleo“ ili ploviti, ploviti brodom, zbog toga što je njihov izlazak na nebeskom svodu, označavao povoljno vrijeme za plovidbu.

Naš narod za Plejade zna od davnina, ali ih zove svojim imenom: Vlašići, odn. (redje) Vlaščići. Naziv mozda dolazi od staroslovenskog imena za ove zvijezde: Vlasezelisti (odnosno u drugim varijantama: Vlasozelisti, Vlasozilisti itd.). U Rusiji ih opet zovu Volosozari (a i Babino sazvezdje) što dolazi od imena starog slovenskog boga Velesa. Vlasici, odn. Volosici, bi u tom slucaju bili sinovi ovog boga. Vlašići se pominju u više narodnih priča i pjesama. Po jednoj priči Vlašići su duše sedmoro umrle djece nekog cara. Po drugoj to su pet zmajeva, jedan rob i careva kći. A najpoznatija je priča o Vlasima koju su oteli vrlo lijepu djevojku Mizulinku, pa ih je Bog, posle neutješnog plača njene majke, prikovao za nebo “da ih svijet spominje doklen bude svijeta”. Po ovoj priči zvijezde u Vlašićima se zovu Mile, Mileta, Vule, Vuleta, Skor-Bora, Barisa, a sedma je Mizulinka. Pojava Vlašića na nebu o Petrovdanu značila je dolazak zore te je narod u to doba noći odlazio na kosidbu. Oko Božića Vlašići pred zoru zalaze pa je to bio čas za ustajanje. Narod kaže da se Vlašići ne vide od Đurđevdana do Petrovdana te tako oni “otvaraju ljeto a zatvaraju zimu”. Postoji i izreka da “đurđevska zora Vlašiće zatvara, a vidovdanska zora Vlašiće otvara” otuda što se ove zvijezde prvi put u godini vide uoči Vidovdana.

U srednjem vijeku fiksna zvijezda Alkiona (predstavlja cijele Plejade) je bila poznata kao magična Behenijanska zvijezda (koje su se inače smatrale posebno korisnim u magijskom smislu u srednjevjekovnoj evropskoj astrologiji, ali i arapskom svijetu). Za talismane napravljene u to vrijeme rečeno je da daju magičnu moć i znanje.

Unutar sazvježđa Plejada najistaknutije mjesto ima zvijezda Alkiona. Za nju su brojne kulture smatrale kako igra ulogu središta oko kojeg se okreće naše Sunce. Za puni krug mu treba 26,000 godina, što je otprilike jednako precesijskom ciklusu. Zvijezda Alkiona bila je izuzetno važna i za Maje jer se upravo preko kontakta Venere s njom formulisao cjelokupni kalendar. Jedan takav kontakt obilježilo je i famozno „rođenje Venere“ koje je 11. avgusta 3115. godine pr. Hr. označilo početak majanskog kalendara. Kao i u drugim tradicijama, Plejade su i ovdje odigrale ulogu svojevrsne svemirske materice iz koje se rodio početak jednog velikog vremenskog ciklusa. Naime, svakih osam godina tokom nekoliko sati poslije sumraka u aprilu Venera se može vidjeti vrlo blizu zvijezdama Plejada. Svaki puta kada dođe na to područje neba ona se, gledajući sa zemlje, prividno približava središnjoj zvijezdi. 1972. godine Venera se primakla Alkioni na razmak od jednog stepena. Približavanje se nastavilo i idućih godina. Tokom 2004. godine Venera je već bila potpuno blizu, a famozne 2012. godine došla je do potpunog poklapanja. To je trebalo označiti novo Venerino rođenje i početak jedne drugačije istorije.

Mističnosti ovog klastera svakako doprinose i neke moderne teorije. Tako pristalice različitih teorija zavjere i ufolozi Plejađane doživljavaju kao prijatelje ljudskog roda. Prema njima, kultura na Plejadama je vrlo stara i nastala je od „sjemena“ došlog iz drugog svemira prije nego što je Zemlja uopšte nastala. Plejađani su začetnici projekta kontaktiranja ljudi u svrhu ponovnog obnavljanja njihovih moći stvaranja bolje stvarnosti. Oni su neka vrsta ambasadora iz drugog svemira koji pomažu u tranziciji planete Zemlje iz treće u četvrtu dimenziju.

ASTROLOGIJA PLEJADA

U Ezoternoj Astrologiji rečeno je da sedam solarnih sistema kruže oko zvjezdanog jata Plejada. “Uloga Plejada”, onda, jeste da pomogne tragačima da postanu svjesni Božanskog znanja i mudrosti, zbog čega njihova eterična, astralna i mentalna tijela moraju da se pročiste prije nego li budu u mogućnosti da se integrišu sa tim duhovnim carstvom. Plejade predstavljaju duhovnu “stanicu” u kojoj je Savršen model tragača energizovan i biva oživljen na zemlji.” Plotin

plejade

Svi mi očekujemo masovno buđenje, ali šta je to u vezi sa ovim sazvježđem što posebno inspiriše tako velika očekivanja? To je čudno, jer kada proučavate stvarno značenje Alkione, to je zaista mješavina i iako se pominje mudrost, tu je gomila stvarno negativnih asocijacija takođe. Ovo je možda zbog hrišćanske sumnje u svaku stvar magijskog porijekla, ali ako pogledate neke od tema ima neke istine u Robsonovim sumornim tumačenja.

Još jedna veza sa Alkionom je i homoseksualnost. I Robsonove i Ebertinove knjige su objavljene oko 1930, kada je gej seks bio i dalje ilegalan. Baš kao i svaka fiksna zvijezda povezana sa divljom ženskom seksualnošću je satanizovana, pa je to slučaj i sa Alkionom. Stoga bih Robsonova tumačenja izučavao imajući to u vidu, pa smo ih i postavili pored tumačenja Bernadet Brejdi , radi poređenja.

Dakle, Plejade se uglavnom vide kao izuzetno Venerijanske, što je izgleda “loša stvar” u okviru stare škole astrologije fiksnih zvijezda. Zvijezde koje imaju kvalitete Marsa i Jupitera smatraju se hrabrim i časnim, vjerovatno zato što su bile tako korisne u ratu. Dok Venera? Beskorisno u borbi ona izgleda …. Evo šta kaže Manilije o zvjezdanom jatu Plejada: “oni će glačati svoje dlakave udove sa poroznim plavcem, gnušaju se svoje muškosti u žudnji za uglađenošću. Oni usvajaju žensku haljinu, obuću ali ne radi nošenja, već pokazivanja, što utiče na feminiziran hod. Oni se stide svog pola; “

U redu, postoji zapravo nekoliko velikih homoseksualnih primjera na listi. Najbolji primjer je zgodni i krajnje talentovani Rufus Vainvright, kojem je Alkiona na Asc. On je savršen Venerijanski džentlmen koji se svakako ne stidi svoje seksualnosti. On se povremeno oblači veoma kitnjasto, ali uglavnom ukusno i romantično, kao pjesnik iz 18.vijeka. Rufus je takođe imao svoj susret sa smrću kada je silovan i umalo zadavljen sa svojih 14 godina u parku. Kasnije je takođe pretrpio i Alkionovu prijetnju od sljepila. Na vrhuncu svoje zavisnosti od kristal meta  2002. godine  privremeno je izgubio vid. On više nije zavisnik i njegov muzički pravac je sazreo da mu omogući da uključi i svoju strast za operu. Napominjem da je i Dejvid Bekam takođe na listi sa Alkionom na Asc. Uprkos tome što je fudbalski idol muževnosti, ni najmanje ga ne uznemirava mogućnost nošenja ženske odjeće! On je poznat po nošenju saronga pa čak i farbanju noktiju.

“Plejade daju ambiciju i poduhvate, što donosi prvenstvo, čast i slavu. Nije dobar znak u pogledu odnosa prema suprotnom polu “. (2) Lično vidim neke dokaze o “sramoti” među nekim od poznatih ličnosti ispod, obično usled skandalozne ljubavne afere koja prijeti njihovom imidžu u javnosti. Efekti Venerijanskih indulgencija u vidu alkohola ili droga, takođe primjetno imaju štetan uticaj na karijere i nastupe ovih ljudi.

„Plejade donose gubitak, žalosti, tuge i tragedije. “ (3) Alkiona je klaster, tako da je takođe rečeno da uzrokuje sljepilo ili nesreće sa licem, ali moderna interpretacija problema vida može biti i unutrašnja vizija. Postoji nekoliko fatalnih automobilskih nesreća i preranih smrti vezanih za narkotike  na listi slavnih ličnosti, tako da je blizina smrti jasno prisutna. Ova zvijezda je takođe povezana sa presudom smrti i sudbine. Jer ovaj klaster izlazi u sumrak u periodu mjeseca novembra, pa je u mnogim zemljama period tog vremena u danu izdvojen kako bi se ožalili ljudi poginuli u borbi. Dakle, ova zvijezda ima veze i sa prolazom u druge dimenzije, ovo je mjesto gdje mistična strana toga stupa na scenu i omogućava dostizanje okultnih mudrosti. Osuđujuće strane ove zvijezde mogu biti veoma oštre ipak, jer uprisutnjuje karmu bez milosti ili sažaljenja.

Zgražavajuće, zajedno sa više negativnih nalaza Robsona, Alkiona sa Suncem daje nam jedan primjer koji je zaista posjedovao “zlu narav”. Serijski ubica Džefri Dahmer uzeo je živote 17 muškaraca i dječaka. Njegova ubistva obuhvatala su silovanje, sakaćenje, nekrofiliju, pa čak i kanibalizam.

Poznate ličnosti i opis uticaja Plejada

Generalno, pripisuje im se priroda Mjeseca i Jupitera, mada su, kako je već rečeno, tokom istorije stekle i negativnu reputaciju, uz naravno tradicionalno povezivanje sa sljepilom i povredama očiju, koje su svojstvene svim nebulama i maglinama. Pa tako, Firmik Maternus, rimski astrolog iz 4. vijeka, kazuje da kada zalaze, Plejade najavljuju smrt u brodolomu ako su aflikovane, ili smrt nastupa usled seksualnih bolesti ili od previše užitaka na banketima i opijanjima. Tako je grupacija i dobila taj element nemoralnosti, pa vodeći astrolog iz 17.vijeka, Vilijam Lili, o njihovom uticaju kada su povezane sa vladarom ponašanja kaže: “Plejade na 24 Bika,  podstiču natusa da bude razuzdan, slavoljubiv, hirovit.”
Direkciju Asc prema ovom zvezdanom jatu opisuje ovako:

“Ove zvijezde oštećuju tijelo natusa crvenim kolerom i koleričnim humorima, ranama na njegovom licu ili oštećenjem vida na njegovom lijevom oku. Biće mu ograničena sloboda ili će biti prognan ili će se skrivati neko vrijeme; imaće rane ili povrede u rukama. Primijetio sam da ova direkcija oštećuje natusove oči koleričnim humorima ili jakim destilatima, da je natus strastveno naklonjen ženama, uzima ih sa djetetom, sklon je promiskuitetu i nečistim strastima zbog čega će izgubiti reputaciju. Biće iznenada uključen u svađe, prinuđen da prizna svoje ludorije na suđenju. Obično, ako horoskop osobe dopušta i ako u isto vrijeme Ascendent ili Sunce dolaze u opoziciju prema vladaru desete kuće ili Marsu, natus će umrijeti presudom sudije.”

Plejade na Asc :”Plejade na Asc su indikativne kod homoseksualaca, koji vole da im se laska, i koji su (uz slabo pozicioniran Merkur) drski u govoru.” (4) “Posjeduju umjetničku ili intuitivnu viziju, ali priznajući da takva vizija ima prikrivenu stranu davanja i primanja oštrih osuda “ (5). • Rufus Vainvright, Džesika Savitch, Dionne Varvick, Dejvid Bekam, Džeki Čen, Ana Frojd.

Plejade na MC-u: “Sramota, propast, nasilna smrt. Ako je tu sa svijetlima čini ove osobe vojnim kapetanima, komandantima, pukovnicima konja i carevima. ” (6). Bernadet Brejdi kaže da ako je ova zvijezda na važnim tačkama na rođenju (uglovima) da daje “snažan osjećaj spoznaje, jaku viziju sudbine, želje da se postupa ispravno, ako ne i da se ide ka popularnosti ” (5).

• Edvin Habl, Montgomeri Klift, Šljunak Santjago, Patti Hearst, Erik Menendez, Donna Summer, Edi Fišer.

Plejade sa Suncem:Bolest, sramota, zli karakteri, ubica ili ubijen, zatvor, smrt od udarca, uboda, pucnja, posjekotine ili brodoloma.” (6) “Nemilosrdni vizionar , strastvena ali i potencijalno arogantna osoba. ” (5).

• Šer, Harvi Milk, Džefri Dahmer l, Dejl Vinton, Morrissei, Malcolm Ks, Lorens Olivije, Bertrand Rasel.

Plejade sa Mjesecom: “Povrede na licu, bolest, nesreća, rane, ubod, sramota, zatvor, sljepilo,” (6) “Pronicljivi kad je riječ o tamnijoj strani života.” (5). Fascinacija podzemnim društvima zaista može da vas dovede u rizik od “uboda u leđa”, pretpostavljam.

• River Phoenik, Frida Khalo, Katarina Hepbern, Ijan Mekšejn, Edit Pjaf, Dionne Varvick, Huan Manuel Fanđo.

Plejade sa Merkurom: “Mnoga razočarenja, gubitak imovine, veliki gubici kroz pravne poslove, poslovni neuspjeh, nevolje kroz djecu” (6) “Biti pronicljiv i briljantan, ali se bori sa tamnijom stranom ljudske prirode” (5). • Ana Frojd, Tammi Vinette, Sila Blek, Bjorn Borg, Odri Hepbern, Nataša Ričardson, Meri Vulstonkraft.

Plejade sa VeneromNemoral, jake strasti, sramota preko žena, bolesti, gubitak sreće” (6) “ljubav prema pozorištu, umetnosti ili ritualu; Pjesnička duša “ (5).

• Dame Neli Melba, Kilie Minogue, Marlon Brando, Karl Marks, Gregori Pek, Nensi Regan, Đuzepe Pelosi, Ejmi Dumas.

Plejade sa Marsom: “Mnoge nesreće sa glavom, gubitak i patnja kroz požare” (6). “Biti svjestan i osjetljiv u vezi sa teškim socijalnim pitanjima. Kritičar “ (5).

Plejade sa Jupiterom: Obmane, licemerje, pravni i crkveni problemi, gubitak kroz rodbinu, protjerivanje ili zatvor. (6)

Plejade sa Saturnom: Oprez, mnoge bolesti, tumori, hronične bolesti, gubici u porodici (6)

• Endi Vorhol, Luj Mauntbetten, Tammi Faie Bakker, Helena Bonam Karter, Glenda Džekson, Edi Fišer, Grifit / Banderas Dejvison.


Izvori:

1. Astronomica, Manilius, 1 vijek n.e., knjiga 5, str.310-313.
2. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, str.26.
3. The Living Stars, Dr. Eric Morse, str.39.
4. Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, str.28.
5. Star & Planets Combinations. Bernadette Brady. str. 88-90.
6. Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923. str. 193.
7. Mistični roj Plejada, Igor Ognjanović
8. Firmicus, Matheseos Libri VIII, 4. vijek, VIII.VII
9. Vilijam Lili, Hrišćanska astrologija, 3.tom, 1647.god. (Prevod Bojan Šojić, 2016)