Skip to content

Natalna astrologija

Natalna karta

Životni horoskop ili natalna karta se fokusira na one ključne aspekte života, pa tako obrađuje teme poput karaktera i ličnog razvoja, materijalnih i finansijskih prilika, profesije, karijere i postignuća u životu, ljubavi, braka, potomstva i zdravlja. Pritom je fokus na onim najznačajnjim događajima uopšte i u pojedinačnim oblastima, što uključuje i preciznu vremensku predikciju njihovog odigravanja. Na taj način dobijate konkretan uvid gdje ste trenutno i gdje možete biti, koje su Vam prednosti a koje opasnosti na životnom putu, kroz adekvatne smjernice na čemu bi trebalo dodatno raditi a šta izbjegavati kako biste živjeli jedan potpuniji život u skladu sa sopstvenom Prirodom.

Potrebni podaci

Datum rođenja: Dan, mjesec i godina rođenja
Lokacija: Grad, ili najbliži veći grad, i država.
Vrijeme rođenja: Tačnost vremena rođenja je od esencijalnog značaja za tačnost postavljanja natalne karte. Poželjno je da uvijek navedete koliko je pouzdano vrijeme rođenja koje Vam je poznato (iz matične knjige rođenih, rekla vam majka i slično)
Ostalo: Poželjno je da dodatno ukažete i na one oblasti života za koje biste željeli još detaljnije tumačenje. Takođe je korisno da navedete i neke podatke o sebi, primjera radi – da li ste već u braku, da li imate potomstva, da li ste zaposleni i gdje i slično. Na taj način doprinosite kvalitetnijoj analizi natalne karte, pogotovo imajući u vidu višeznačnost astrološke simbolike.

Kako se vrše konsultacije?

  • Konsultacije se vrše lično, tj. uživo u razgovoru sa klijentom, putem interneta (Skype ili Viber), ili tumačenje možete dobiti u tekstualnoj formi na Vašu e-mail adresu
  • Konsultacije nisu vremenski ograničene, mada uobičajeno traju 60 minuta
  • U slučaju uživo konsultacije, neke najvažnije stavke tumačenja biće Vam proslijeđene na e-mail
  • Zakazivanje se vrši putem forme “Naruči svoj horoskop” na dnu ove stranice
  • Plaćanje se vrši putem žiro računa banke, putem poštanske uplatnice ili direktno na konsultaciji. Plaćanje se može izvršiti unaprijed ili kad tumačenje bude spremno
  • Tumačenje će biti spremno za najviše 7 radnih dana

Ako se odlučite da uputite zahtjev za ovo tumačenje, tim činom pristajete na naše Uslove Korišćenja.

Naruči svoj horoskop