Skip to content

Natalna astrologija

Natalna karta

U svom profesionalnom pristupu, u tumačenju natalne karte počinjem generalnim opisom ličnosti klijenta. Ovaj opis podrazumijeva tradicionalnu procjenu temperamenta (kolerik, melanholik itd.), analizu upliva vladara ponašanja i ostalih ličnih tačaka natalne karte. Potom nastavljamo ocjenom relevantnih oblasti života, uobičajeno karijere, finansija, ljubavi i braka, potomstva i zdravlja, mada mogu obuhvatiti i druga životna pitanja zavisno od upita samog klijenta.

Potrebni podaci

Datum rođenja: Dan, mjesec i godina rođenja
Lokacija: Grad, ili najbliži veći grad, i država.
Vrijeme rođenja: Tačnost vremena rođenja je od esencijalnog značaja za tačnost postavljanja natalne karte. Poželjno je da uvijek navedete koliko je pouzdano vrijeme rođenja koje Vam je poznato (iz matične knjige rođenih, rekla vam majka i slično)
Ostalo: Poželjno je da dodatno ukažete i na one oblasti života za koje biste željeli još detaljnije tumačenje. Takođe je korisno da navedete i neke podatke o sebi, primjera radi – da li ste već u braku, da li imate potomstva, da li ste zaposleni i gdje i slično. Na taj način doprinosite kvalitetnijoj analizi natalne karte, pogotovo imajući u vidu višeznačnost astrološke simbolike.

Kako se vrše konsultacije?

– Konsultacije se vrše lično, tj. uživo u razgovoru sa klijentom, putem interneta (Skype ili Viber), ili tumačenje možete dobiti u tekstualnoj formi na Vašu e-mail adresu
– Konsultacije nisu vremenski ograničene, mada uobičajeno traju 60 minuta
– U slučaju uživo konsultacije, neke najvažnije stavke tumačenja biće Vam proslijeđene na e-mail

Zakazivanje i cijena

– Zakazivanje se vrši putem forme na kontakt stranici ili pozivom na broj +382(0)69 74 93 92
– Cijena tumačenja natalne karte je 50 eur. Ova cijena uključuje vrijeme pripreme prije konsultacije i samu konsultaciju.
– Plaćanje se vrši putem žiro računa banke koji broj će Vam naknadno biti proslijeđen, putem poštanske uplatnice ili direktno na konsultaciji. Plaćanje se može izvršiti unaprijed ili kad tumačenje bude spremno
– Tumačenje će biti spremno za najviše 7 radnih dana

Ako se odlučite da uputite zahtjev za ovo tumačenje, tim činom pristajete na naše Uslove Korišćenja.

Naruči svoj horoskop