Skip to content

Horarna Astrologija

Horarna Astrologija

Horarna astrologija je grana astrologije u okviru koje astrolog pruža odgovore na konkretna pitanja izrađujući astrološku (horarnu) kartu za vrijeme i datum kada je saznao (čuo ili pročitao) i razumio pitanje koje mu je postavljeno, kao i za mjesto u kome se u tom trenutku nalazio. Horarni horoskopi su izuzetno pogodno astrološko sredstvo za pružanje preciznih odgovora na neko jasno i konkretno pitanje. Stoga, pitanja trebaju biti jasno formulisana, i od ličnog značaja za onog ko postavlja pitanje i trebala bi se odnositi na tačno određene događaje i da li će se oni desiti u budućnosti ili ne. Pitanja poput “da li ću dobiti taj posao”, “da li će se udati za mene” ili “da li ćemo uspjeti u toj parnici” su praktični primjeri pitanja na koja horarna astrologija može dati jasan odgovor. U tekstu “Kako postaviti horarno pitanje?” možete pronaći još praktičnih savjeta i uputstava za postavljanje ovih pitanja.

Važna pravila

Evo nekih važnih pravila o kojim treba voditi računa kada postavljate horarno pitanje:
– Pitanja treba da se odnose na događaj ili neki problem, i kako će se isti odviti u budućnosti
– Pitanje treba biti takvo da je na njega moguće odgovoriti sa da ili ne.
– Pitanje mora biti od ličnog značaja za pitača.
– Samo jedno pitanje treba postaviti, i trebalo bi ga postaviti samo jednom.
– Ako ste ranije isto pitanje uputili drugom tradicionalnom astrologu, nema mnogo svrhe da ga opet postavljate jer bi odgovor trebao biti sličan

Kako se vrše konsultacije?

Trebalo bi da formulišete svoje pitanje što je preciznije moguće slijedeći ovdje predočena uputstva. Potom mi pošaljite pitanje putem mejla na kontakt strani ili porukom na telefon +382(0)69 74 93 92. Poruka treba da sadrži:
– Pitanje
– Dodatne informacije koje bolje objašnjavaju situaciju i okolnosti od značaja za pitanje

Ako su pitanje ili ostale informacije nejasne, tražiću Vam dodatna pojašnjenja po potrebi.

Po prijemu pitanja, uradiću horarnu kartu i poslati Vam odgovor u PDF formatu na datu e-mail adresu ili telefon. Ovaj dokument sadrži pitanje, kartu i odgovor koji će biti obrazložen što je detaljnije moguće. Zavisno od pitanja, odgovor može sadržati detaljne informacije o okolnostima ili ljudima koji mogu uticati na ishod pitanja.

Odgovor na pitanje možete očekivati najkasnije u roku od 2-3 dana od prijema pitanja.

Cijena i kontakt

– Pitanje sa dodatnim informacijama šaljete na e-mail na kontakt strani ili porukom (Viber, WhatsApp) na broj +382(0)69 74 93 92
– Cijena ove konsultacije je 40 eur
– Plaćanje se vrši putem žiro računa banke koji broj će Vam naknadno biti proslijeđen ili putem poštanske uplatnice

Ako se odlučite da uputite zahtjev za ovo tumačenje, tim činom pristajete na naše Uslove Korišćenja.

Naruči svoj horoskop