Skip to content

Godišnji horoskop

Godišnji horoskop

Tumačenje godišnjeg horoskopa se zapravo zasniva na natalnoj karti, pa je stoga potrebno prethodno proučiti potencijale natalne karte. Pomoću godišnjeg horoskopa saznajete koja su Vam glavna usmerenja u tekućoj godini, kakvog ćete biti ponašanja i koje Vaše karakteristike dolaze do izražaja, na šta bi bilo dobro usmjeriti pažnju kroz taj period, kakva Vam je ta godina na poslovnom, finansijskom, ljubavnom i zdravstvenom planu. Ova analiza se, pored uobičajenog solarnog povratka, zasniva i na drugim prognostičkim tehnikama poput direkcija, profekcija, progresija i tranzita.

Potrebni podaci

Datum rođenja: Dan, mjesec i godina rođenja
Lokacija: Grad, ili najbliži veći grad, i država.
Vrijeme rođenja: Tačnost vremena rođenja je od esencijalnog značaja za tačnost postavljanja natalne karte, pa samim tim i godišnjeg horoskopa. Poželjno je da uvijek navedete koliko je pouzdano vrijeme rođenja koje Vam je poznato (iz matične knjige rođenih, rekla vam majka i slično)
Ostalo: Poželjno je da dodatno ukažete i na one oblasti života za koje biste željeli još detaljnije tumačenje. Takođe je korisno da navedete i neke podatke o sebi, primjera radi – da li ste već u braku, da li imate potomstva, da li ste zaposleni i gdje i slično. Na taj način doprinosite kvalitetnijoj analizi natalne karte, pogotovo imajući u vidu višeznačnost astrološke simbolike.

Kako se vrše konsultacije?

  • Konsultacije se vrše lično, tj. uživo u razgovoru sa klijentom, putem interneta (Skype ili Viber), ili tumačenje možete dobiti u tekstualnoj formi na Vašu e-mail adresu
  • Konsultacije nisu vremenski ograničene, mada uobičajeno traju 60 minuta
  • U slučaju uživo konsultacije, neke najvažnije stavke tumačenja biće Vam proslijeđene na e-mail
  • Zakazivanje se vrši putem forme “Naruči svoj horoskop” na dnu stranice
  • Plaćanje se vrši putem žiro računa banke, putem poštanske uplatnice ili direktno na konsultaciji. Plaćanje se može izvršiti unaprijed ili kad tumačenje bude spremno
  • Tumačenje će biti spremno za 3 do 5 radnih dana

Ako se odlučite da uputite zahtjev za ovo tumačenje, tim činom pristajete na naše Uslove Korišćenja.

Naruči svoj horoskop